facebook facebook instagram youtube

Raport na Temat Specjalnych Środków Ochrony przed Wykorzystywaniem Seksualnym i Nadużyciami – Nowe Podejście
(Report on Special Measures for Protection from Sexual Exploitation
and Abuse: A New Approach)

9 marca 2017 r. Sekretarz Generalny ONZ ogłosił raport dot. nowego podejścia do problemu wykorzystywania seksualnego i nadużyć, który zostanie przedstawiony na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

W styczniu 2017 r., w pierwszym tygodniu po objęciu stanowiska Sekretarza Generalnego, Antonio Guterres  ustanowił grupę roboczą wysokiego szczebla, na czele której stanęła Specjalna Koordynatorka, Jane Holl Lute. Zadaniem grupy było opracowanie w trybie pilnym strategii dążącej do osiągnięcia widocznej i wymiernej poprawy sytuacji oraz sposobów radzenia sobie z przypadkami wykorzystywania seksualnego i nadużyciami przez Organizację Narodów Zjednoczonych.  
 
 ‘Takie akty okrucieństwa nigdy nie powinny się wydarzyć. Z całą pewnością, żadna osoba pracująca w ONZ lub dla Organizacji nie może być kojarzona z tak ohydnymi i brutalnymi zbrodniami.’ – powiedział Sekretarz Generalny. Raport podkreśla, że problem wykorzystywania seksualnego i nadużyć nie występuje tylko i wyłącznie w operacjach pokojowych, ale może dotyczyć całej Organizacji, jak i wszystkich podmiotów systemu Narodów Zjednoczonych. Dlatego sprawą nadrzędną dla ONZ jest wypracowanie wspólne podejścia dla całego systemu Narodów Zjednoczonych.
 
Sekretarz Generalny przyznał, że ‘ogromna większość kontyngentów wojskowych służących pod egidą ONZ i pracowników cywilnych służy z dumą, godnością i szacunkiem dla ludności, której pomagają i chronią ją często w niebezpiecznych i trudnych warunkach, poświęcając swoje życie osobiste.’ Dodał także, że ‘Organizacja nadal zmaga się z plagą wykorzystywania seksualnego i nadużyciem, pomimo wieloletniego i wielkiego wysiłku podejmowanego, by przeciwdziałać tej sytuacji.’
 
Raport przedstawia strategię, która stawia ofiarę w centrum uwagi. Strategia opierająca się na zasadzie przejrzystości i odpowiedzialności ma zapewnić ofiarom sprawiedliwość.   Raport koncentruje się na czterech głównych obszarach:
  • Stawia prawa i godność ofiar wykorzystania seksualnego i nadużyć na pierwszym miejscu we wszystkich działaniach;
  • Wypracowanie większej przejrzystości w raportowaniu i dochodzeniach, która ma skończyć z bezkarnością sprawców wykorzystania seksualnego i nadużyć;
  • Budowa prawdziwie wielostronnej sieci wsparcia dla działań Narodów Zjednoczonych, które mają chronić i reagować na przypadki wykorzystania seksualnego i nadużycia;
  • Podniesienie świadomości ludzi i wymiana najlepszych praktyk, które mają skończyć z tą plagą.
Wykorzystywanie seksualne i nadużycia są głęboko zakorzenione w nierówności na tle płci i w dyskryminacji. Sekretarz Generalny jest pewien, że zwiększając liczbę kobiet w działaniach ONZ, w tym liczbę kobiet służących w mundurach w misjach pokojowych, pomoże zwiększyć wysiłki ONZ na rzecz zapobiegania wykorzystaniu seksualnemu i nadużyciom oraz reagować na nie.
 
Nowe podejście Sekretarza Generalnego do zwalczania problemu wykorzystywania seksualnego i nadużyć zakłada także budowę silnych partnerstw z państwami członkowskimi ONZ. Wyplenienie tej plagi wymaga od wszystkich stron wykazania siły w jedności. Sekretarz Generalny wzywa do podejmowania wspólnych działań – ‘Zróbmy to w imieniu tych wszystkich ludzi, którzy pokładają swoje nadzieje w ONZ, licząc na ochronę życia i pomoc.  Zróbmy to w imieniu dziesiątek tysięcy personelu Narodów Zjednoczonych na całym świecie, który z odwagą i zaangażowaniem udziela tej pomocy i pozostaje wierny najwyższym ideałom.
 
Sekretarz Generalny zobowiązał się do wcielenia tej strategii w życie i wydał stosowne polecenia. Spodziewa się, że zostaną podjęte natychmiastowe działania. ‘Jesteśmy to winni ludziom, którym służymy, wszystkim kobietom, mężczyznom i dzieciom, dla których flaga ONZ jest symbolem równie bezcennym i nieuchwytnym jak nadzieja.’
 

2017-03-10

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×