facebook facebook instagram youtube

Sekretarz Generalny ONZ
Wystąpienie z okazji niepodległości Sudanu Południowego
Dżuba, 9 lipca 2011 r.

Uroczystość z okazji powstania
Republiki Sudanu Południowego


„Partnerzy na rzecz pokoju i dobrobytu”


Panie Prezydencie Republiki Sudanu Południowego , Drodzy Obywatele Republiki Sudanu Południowego , Szanowne Głowy Państwa i Rządu, Ekscelencje, Panie i Panowie,

W imieniu Organizacji Narodów Zjednoczonych, W imieniu całej międzynarodowej społeczności, Witam osiem milionów obywateli Republiki Sudanu Południowego . W tym wspaniałym i doniosłym dniu życzę Wam pełnej pokoju, pomyślnej i dostatniej przyszłości. Jesteście najmłodszym narodem Afryki i najmłodszym narodem na świecie. Dzisiaj jesteśmy świadkami historii. Narodziny nowego narodu stanowią ukoronowanie długoletniej walki. Walki naznaczonej okrutną przemocą - walki, która niszczyła tak wiele ludzkich żyć przez tak wiele lat. Dziś otwieramy nowy rozdział – obywatele Sudanu Południowego upomnieli się o wolność i godność, które są prawami przyrodzonymi. Panie Salva Kiir, Prezydencie Republiki Sudanu Południowego , Panie Omar al-Bashir, Prezydencie Sudanu Republiki , Składam Wam wyrazy szacunku – przebyliście naprawdę długą drogę. Każdy z was podjął trudne decyzje i niełatwe kompromisy. Wasza obecność w tym miejscu świadczy o współpracy i wspólnym zaangażowaniu w pokój. Panie i Panowie, Zebraliśmy się tutaj by świętować, ale nie zapominajmy o olbrzymich wyzwaniach stojących przed nami – o głębokim ubóstwie, o braku podstawowej infrastruktury i instytucji rządowych, o politycznej niestabilności. Jednocześnie nie możemy nie doceniać olbrzymiego potencjału Sudanu Południowego – wytrwałych i pracowitych mieszkańców, obfitych bogactw naturalnych, ogromnych terenów uprawnych i wielkiej rzeki Nilu płynącej przez ten kraj. Sudan Południowy ma szansę stać się dobrze prosperującym i produktywnym narodem, zdolnym zaspokoić potrzeby swoich obywateli. Ale pozostawiony sam sobie Sudan Południowy nie osiągnie tego celu. Sudan Południowy samodzielnie nie sprosta wyzwaniom i nie wykorzysta swojego potencjału. Niezbędna jest pełna i trwała współpraca Południowego Sudanu ze społecznością międzynarodową, a przede wszystkim z państwami sąsiadującymi. I właśnie dlatego w dniu dzisiejszym zgromadziliśmy się tutaj – zobowiązujemy się pomóc Sudanowi Południowemu w kształtowaniu przyszłości kraju. Spoglądając w przyszłość, nie możemy zapominać o przeszłości. Co prawda, Południe oddzieliło się od Północy, ale nie możemy zaprzeczyć więzom, które nadal łączą te dwa kraje - więzom kultury, polityki i ekonomii. Chociaż obywatele Północy i Południa należą teraz do dwóch różnych państw, wciąż będą mieszkać obok siebie. Nadal będzie istniał handel na wspólnej granicy. Grupy nomadów wciąż będą odbywać sezonowe migracje. Wody Nilu będą płynęły z Południa na Północ. Samodzielne Południe będzie potrzebować samodzielnej Północy. I vice versa. Dlatego też dzisiaj obywatele Północy i Południa mają okazję podkreślić znaczenie wspólnego dziedzictwa i współzależności. Potwierdzić swoje zaangażowanie w budowę pokojowych i dobrych sąsiedzkich stosunków – by we współpracy stawić czoła wspólnej przyszłości. Mając to na uwadze, pamiętajmy, że nadal trwają prace nad osiągnięciem pokoju. Referendum w Abyei jeszcze się nie odbyło. Głosy obywateli w stanach Kordofan Południowy i Nil Błękitny nie zostały jeszcze wysłuchane w powszechnych konsultacjach. W ostatnich tygodniach widzieliśmy kolejne przykłady przemocy i ludzkiego cierpienia, zaognione przez potencjalnie niebezpieczną retorykę. Dlatego też, niech ten dzisiejszy dzień będzie szansą do jednoznacznego zadeklarowania przez Północ i Południe, że nadal będą pracować nad rozwiązaniem niedokończonych kwestii zawartych w całościowym porozumieniu pokojowym. Niech różnice zdań zostaną wyjaśnione w drodze negocjacji. Przyznajmy, że suwerenność jest zarówno prawem, jak i wielkim zobowiązaniem. W przyszłości osiągnięcia Sudanu Południowego będą oceniane przy uwzględnieniu stopnia w jakim kraj ten służy swoim obywatelom. Muszą być zagwarantowane podstawowe prawa nowoczesnego, demokratycznego państwa, takie jak: wolność słowa, pełne prawa polityczne dla wszystkich, także kobiet i młodych ludzi, prawo do instytucji rządowych zapewniających stabilność i rozwój. Sudan Południowy jest obfity w różnorodności. Powinien czerpać siłę z tej różnorodności. Ekscelencje, Panie i Panowie, Na koniec chciałbym powiedzieć, że dzień ten jest również ważny dla Narodów Zjednoczonych. Od wielu lat działamy na rzecz pokoju w Sudanie – prowadzimy negocjacje dyplomatyczne, powołujemy misje pokojowe, a także udzielamy pomocy humanitarnej i rozwojowej. Również Unia Afrykańska, międzynarodowe organizacje pozarządowe, państwa członkowskie i wiele innych instytucji mocno angażują się w sprawę Sudanu, nawiązując bliską i silną współpracę. Z wdzięcznością uznajemy ich rolę we wspieraniu Sudańczyków z Północy i Południa w pokonywaniu tej wyboistej drogi. Chciałbym w szczególności podkreślić istotny wkład panelu wysokiego szczebla Unii Afrykańskiej pod przewodnictwem Prezydenta Thabo Mbeki. Wszyscy razem witamy Republikę Sudanu Południowego we wspólnocie narodów. Wszyscy razem potwierdzamy nasze zobowiązanie do pomocy temu krajowi, by jako naród mógł sprostać wielu wyzwaniom i obowiązkom. W dniu dzisiejszym swoją pracę rozpoczyna nowa misja pokojowa Narodów Zjednoczonych w Sudanie Południowym. Jej mandat skupia się na pomocy w utworzeniu skutecznych instytucji sprawowania władzy i innych dziedzinach, z którymi obywatele wiążą wielkie nadzieje. Już sama obecność tak wielu światowych przywódców w tym kraju potwierdza zaangażowanie i dobrą wolę społeczności międzynarodowej. Gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten dzień nastąpił. Składamy Wam obywatele Sudanu Południowego uroczystą obietnicę - gdy będziecie budować Wasze państwo i dążyć do osiągnięcia pokoju i dobrobytu, my będziemy pracować z Wami – jako partnerzy na rzecz pokoju i dobrobytu. Dziękuję. SHUKRAN WA MOBRUK LE INTUM NAS TA JUNUB SUDAN! [Dziękuję i gratuluję Wam obywatele Sudanu Południowego]2011-07-13

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×