facebook facebook instagram youtube

Światowy Dzień Żywności Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 16 października 2014 r.

Dzisiaj, jak i każdego innego dnia, mamy co jeść dzięki pracy rolników w rodzinnych gospodarstwach. To właśnie one stanowią większość gospodarstw rolnych na świecie. Rolnicy dbają o naturalne zasoby i różnorodność biologiczną. Rodzinne gospodarstwa rolne to podstawa zrównoważonego rolnictwa i światowych systemów żywnościowych.
W trwającym obecnie Międzynarodowym Roku Rolnictwa Rodzinnego warto zauważyć, że dziś na świecie głoduje 100 milionów osób mniej niż 10 lat temu. W 63. krajach odsetek populacji cierpiącej z powodu niedożywienia zmalał o połowę. Realizacja wizji „zero głodu” jest w naszym zasięgu.
Wciąż jednak jest jeszcze dużo do zrobienia. Ponad 800 milionów ludzi nie ma dostępu do zdrowego, pożywnego jedzenia, które pozwoliłoby im prowadzić aktywny tryb życia. Co trzecie dziecko na świecie jest niedożywione.
Rolnictwo rodzinne jest kluczowe dla osiągnięcia światowego postępu. Mimo to, rolnicy w gospodarstwach rodzinnych znajdują się w niekorzystnej sytuacji – mają  utrudniony dostęp do technologii, usług i rynków. Są przy tym narażeni na skrajnie niesprzyjające warunki pogodowe, zmiany klimatyczne i degradację środowiska.
Zapewnienie równego dostępu do środków produkcji i usług rolniczych, zwłaszcza kobietom,  to niezbędny warunek do umocnienia pozycji 500 milionów drobnych producentów rolnych na całym świecie. To z kolei przyczyni się do zmniejszenia ubóstwa i do ochrony środowiska.
Na wrześniowym Szczycie Klimatycznym w Nowym Jorku ponad sto państw i organizacji zobowiązało się do bliższej współpracy z rolnikami, rybakami i hodowcami bydła w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego i poprawy odżywiania w dobie wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi. Kampanie „Wyzwanie: zero głodu” i „Poprawiamy odżywianie” wzywają do wspólnej pracy  rządy, społeczeństwo obywatelskie i sektor prywatny. Komitet do spraw Światowego Bezpieczeństwa Żywnościowego poczynił znaczny postęp w dziedzinach odpowiedzialnego inwestowania w rolnictwo, przeciwdziałania marnotrawstwu żywności i promowania zrównoważonego rybołówstwa i rolnictwa.
W roku 2015 mamy wyjątkową szansę na dokonanie dalszych zmian: zrealizujemy Milenijne Cele Rozwoju, stworzymy nową agendę zrównoważonego rozwoju i przyjmiemy znaczące, powszechne porozumienie klimatyczne. Świat wolny od ubóstwa i głodu, gdzie wszyscy ludzie będą korzystać z prawa do dobrej jakościowo żywności – oto kluczowa kwestia dla budowy przyszłości, jaka chcemy mieć.
W tegorocznym Światowym Dniu Żywności postanówmy, że wyeliminujemy głód na świecie jeszcze za naszego życia.
 
 

2014-10-16

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×