facebook facebook instagram youtube

Wystąpienie Sekretarza Generalnego ONZ
przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ
w kwestii palestyńskiej
Nowy Jork, 29 listopada 2012 r.

W dniu dzisiejszym na forum Zgromadzenia Ogólnego odbyło się ważne głosowanie. Decyzja podjęta na forum Zgromadzenia Ogólnego w sprawie przyznania Palestynie statusu państwa-obserwatora ONZ jest przywilejem państw członkowskich. Jestem gotów wypełnić swoją rolę i składać raporty przed tym Zgromadzeniem, tak jak to przewiduje rezolucja. Moje stanowisko od początku pozostaje niezmienne. Jestem przekonany, że Palestyńczycy mają uzasadnione prawo do własnego, niepodległego państwa. Jestem przekonany, że Izrael ma prawo do pokojowego współistnienia z krajami sąsiednimi oraz do bezpieczeństwa. W tej sprawie nie ma innej drogi, niż negocjacje. Dzisiejsze głosowanie wskazuje na konieczność jak najszybszego wznowienia znaczących negocjacji. Musimy nadać naszym wspólnym wysiłkom impet, aby zapewnić istnienie niezależnego, suwerennego, demokratycznego, spójnego i rzeczywistego Państwa Palestyńskiego, graniczącego z  Izraelem. Nie wpłynie to na jego bezpieczeństwo. Wzywam strony do odnowienia zobowiązania dotyczącego utrzymania wynegocjowanego pokoju. Liczę, że wszystkie strony będą działać w poczuciu odpowiedzialności oraz opowiedzą się za dokonaniami w zakresie budowy Państwa Palestyńskiego pod przywództwem prezydenta Abbasa i premiera Fayyada. Mam też nadzieję, że dojdzie do wzmożenia wysiłków na rzecz pojednania i trwałego pokoju. Jest to naszym wspólnym priorytetem i ostatecznym celem.


2012-11-30

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×