facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Międzynarodowego Dnia Alfabetyzacji
8 września 2012 r.

Umiejętność czytania i pisania jest narzędziem, które pomaga zarówno mężczyznom, jak i kobietom lepiej zrozumieć świat i umożliwia korzystanie z potrzebnych informacji do realizacji swoich celów. Wzmaga poczucie godności osobistej i napędza zdrowy rozwój społeczeństwa. Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji jest szansą, aby docenić znaczenie umiejętności czytania i pisania, która jest w stanie przeobrazić życie ludzkie. Musimy zrobić wszystko, by każdy człowiek posiadł tę umiejętność.

Podczas Dekady Alfabetyzacji ONZ, która kończy się w tym roku, poczyniono ogromne starania: na całym świecie zarówno pojedyncze osoby, jak i społeczności oraz państwa docierały do dzieci, młodzieży i dorosłych, ucząc ich czytać i pisać, by w ten sposób pomóc im zmienić swoje życie. W rezultacie około 90 milionów młodych mężczyzn i kobiet oraz dorosłych nabyło umiejętność czytania i pisania.

Teraz musimy pójść o wiele dalej. Szacuje się, że 775 milionów młodych ludzi i dorosłych na całym świecie nadal nie umie ani czytać, ani pisać; 122 miliony dzieci nie odbiera podstawowej edukacji, a kolejne miliony kończą szkołę z niewystarczającymi umiejętnościami w zakresie czytania i pisania. Kobiety stanowią dwie trzecie światowej populacji analfabetów. Statystyki te podkopują nasze wysiłki w kierunku osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju i budowania społeczeństw opartych na wiedzy, tak bardzo potrzebnej w XXI wieku.

Musimy działać szybciej, aby dotrzeć do grup marginalizowanych i umożliwić im korzystanie z podstawowego prawa człowieka do edukacji. Globalny ruch na rzecz edukacji potrzebuje silnego wsparcia. Dlatego też pod koniec miesiąca ogłoszę nową inicjatywę pod nazwą „Edukacja Przede Wszystkim”.

Inicjatywa ta koncentruje się na trzech priorytetach: umożliwienia każdemu dziecku uczęszczania do szkoły, poprawie jakości nauczania i promowaniu idei globalnego obywatelstwa. Wzywam liderów światowych i wszystkich tych, którzy są zaangażowani w edukację, do przyłączenia się do tej inicjatywy. Koszt pozostawienia milionów dzieci i młodych ludzi na marginesie społeczeństwa jest o wiele większy, niż fundusze wymagane na osiągnięcie międzynarodowych celów edukacyjnych.

Zapytajcie któregokolwiek rodzica, czego pragnie dla swoich dzieci, zapytajcie o to rodziców żyjących w strefie działań wojennych lub na terenach dotkniętych kataklizmem. W takich miejscach żywność, lekarstwa i schronienie stanowią kwestie najwyższej wagi. Odpowiedź rodziców będzie zawsze taka sama: pragniemy edukacji dla swoich dzieci. Zapytajcie któregokolwiek dziecka, kim chce zostać, gdy dorośnie, a odpowiedź zawsze będzie wiązała się z wykształceniem – jest ono bowiem kluczowe dla spełniania marzeń.

Alfabetyzacja oznacza więcej pokoju, harmonii i zdrowia na świecie. Z okazji Międzynarodowego Dnia Alfabetyzacji, złączmy się razem ku osiągnięciu wspólnego celu, jakim jest nauczanie czytania i pisania.


2012-09-07

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×