facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 8 września 2013 r.


Ponad 773 milionów młodych ludzi i osób dorosłych nie jest w stanie przeczytać tego przesłania. Należą oni do tej części naszego społeczeństwa, która nadal nie nabyła pełnych umiejętności pisania i czytania. Nie potrafią napisać podania o pracę, odczytać rozkładu jazdy autobusów ani przeczytać na głos bajki swoim dzieciom. Dwie trzecie pośród tych osób stanowią kobiety, które z racji swojego niepiśmiennictwa nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. W czasach powszechnego dostępu do wiedzy alfabetyzacja jest podstawą w budowaniu bardziej sprawiedliwego, otwartego i zrównoważonego świata. Umiejętność czytania i pisania może przyczynić się do osiągnięcia wszystkich Milenijnych Celów Rozwoju. Piśmienność umożliwia dostęp do informacji, co należy robić, by żyć w zdrowiu, jak należy się odżywiać, jak zwiększyć dochód gospodarstwa domowego i jak należy postępować ze skutkami zmian środowiska naturalnego. Alfabetyzacja jest konieczna do podejmowania przemyślanych decyzji. Inwestując w edukację i alfabetyzację, inwestujemy w ludzką godność, rozwój i pokój. Dlatego też ogłosiłem ogólnoświatową inicjatywę „Edukacja przede wszystkim”, która między innymi koncentruje się na zapewnieniu każdemu dziecku możliwości nauki w szkole. Na święcie co najmniej 250 milionów dzieci w wieku wczesnoszkolnym nie jest w stanie czytać, pisać bądź liczyć. Połowa z tych chłopców i dziewcząt nigdy nie chodziła do szkoły albo ją opuściła przed czwartym rokiem nauki. Kolejne 200 milionów nastolatków, uwzględniając tych, którzy skończyli szkołę ponadpodstawową, nie posiada podstawowych umiejętności pisania i czytania, dlatego też nasza inicjatywa skupia się na poprawie jakości nauczania, wspieraniu globalnej edukacji i dąży do wychowania „globalnego obywatela”. Wzywam wszystkie państwa do uznania edukacji i alfabetyzacji za priorytet w ich działaniach oraz do współpracy na rzecz osiągnięcia tych celów. Promując alfabetyzację możemy pomóc milionom ludzi napisać własny rozdział swojego lepszego życia oraz naszej wspólnej przyszłości.2013-09-06

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×