facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Dzień Demokracji Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 15 września 2013 r.

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Demokracji obchodzimy w dobie niestabilnych przemian politycznych w kilku krajach, długotrwałego kryzysu gospodarczego oraz głębokich zmian demograficznych i społecznych. Sytuacja ta podkreśla potrzebę wzmocnienia głosu ludzi w kwestii władzy sprawowanej przez ich rządy – sprawy, która stanowi istotę demokracji. Co prawda, osiągnięto postęp w zwiększeniu zaangażowania obywatelskiego, mimo to w narastającej liczbie społeczeństw nadal występuje obojętność, która była i jest podstępnym wrogiem. Odpowiedzią na ten problem jest inkluzyjne społeczeństwo obejmujące wszystkich ludzi. Nie jest ono celem samym w sobie, ale umożliwia społecznościom i całym państwom przedstawienie odmiennego punktu widzenia, wypracowywanie kompromisów i rozwiązań. Angażuje obywateli w podejmowanie konstruktywnej krytyki i dyskusji. Uczestnictwo wszystkich obywateli pozwala społecznościom mieć wpływ na funkcjonowanie rządów, korporacji i społeczeństwa obywatelskiego. Żyjemy w erze większego dostępu do informacji oraz możności stanowienia o procesie decyzyjnym. Sprzyjają temu rozwijające się technologie, które ułatwiają podejmowanie bezpośrednich działań mających na celu: zmniejszanie nierówności, zapobieganie konfliktom zbrojnym i budowę bezpieczniejszego i wolnego od zagrożeń świata, wspieranie krajów w okresie przemian oraz poprawę sytuacji kobiet i młodych ludzi. Uważam te dziedziny za globalne priorytety naszego wieku. Dążąc do przyspieszenia osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju do roku 2015, jednocześnie tworzymy wizję rozwoju świata na kolejne lata. Globalne konsultacje w sprawie planu rozwojowego po 2015 roku już same w sobie stanowią niespotykaną dotąd możliwość wypowiedzenia się zwykłych ludzi i wpływania na międzynarodową politykę. Tym samym zwyczajni ludzie decydują o istocie rozwoju. Milion ludzi wzięło udział w przeprowadzonym przez ONZ badaniu „Mój świat”, zdecydowanie opowiadając się za otwartym i reagującym na potrzeby społeczeństwa rządom. Tę kwestię uznano za jedną z najważniejszych i powinna ona odnaleźć swoje odzwierciedlenie w przyszłym planie rozwojowym świata. W Międzynarodowym Dniu Demokracji wzywam wszystkich przywódców do wysłuchania, respektowania i reagowania na głosy ludzi, niezależnie od tego, czy są one wyrażane bezpośrednio, czy też przez wybranych przedstawicieli. Zwracam się do wszystkich ludzi na całym świecie o zastanowienie się nad tym, co mogą zrobić, by ich głos został wysłuchany nie tylko w sprawie swojej przyszłości, ale także by odzwierciedlił on oczekiwania innych ludzi odnośnie budowy lepszej przyszłości dla wszystkich ludzi na świecie. Wypowiedz się. Zaangażuj się. Wyjdź naprzeciw, zrozum i wysłuchaj tych, którzy są od Ciebie słabsi i bezbronni. Wszyscy mamy jednakowy udział w budowie naszej wspólnej przyszłości. W tym Dniu zobowiążmy się do zrobienia wszystkiego, aby każdy człowiek mógł w pełni odegrać swoją rolę.


2013-09-13

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×