facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet
8 marca 2012 r.

Stosowanie zasady równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet jest coraz bardziej powszechne na całym świecie. Obecnie stanowiska szefów państw i rządów piastuje więcej kobiet niż kiedykolwiek w przeszłości. Nigdy dotąd nie było aż tyle kobiet sprasowujących urząd ministra czy mających tak duże wpływy w biznesie. Coraz więcej dziewcząt uczęszcza do szkół i dorasta w zdrowiu. Dziewczęta są również lepiej przygotowane do wykorzystywania swojego własnego potencjału. Pomimo tej pozytywnej tendencji, kobiety i dziewczęta mają przed sobą jeszcze długą drogę zanim będą mogły cieszyć się powszechnymi prawami, wolnością i godnością. Są to przyrodzone prawa gwarantujące dobrobyt, co można najlepiej zaobserwować na obszarach wiejskich. Jedną czwartą światowej populacji stanowią kobiety i dziewczęta zamieszkujące obszary wiejskie, i to im właśnie poświęcony jest tegoroczny Międzynarodowy Dzień Kobiet. Kobiety wiejskie nadal figurują na ostatnich miejscach wszystkich wskaźników ekonomicznych, społecznych i politycznych - począwszy od wielkości uzyskiwanego dochodu, poprzez edukację i zdrowie, aż po uczestnictwo w procesie decyzyjnym. Wśród prawie pół miliarda drobnych rolników i bezrolnych robotników, kobiety wiejskie stanowią większość rolniczej siły roboczej. Wykonują one znaczną część prac, za które nie pobierają żadnego wynagrodzenia. Mimo to kobiety z obszarów wiejskich wciąż nie mogą rozwijać swojego potencjału. Gdyby kobiety miały równy dostęp do zasobów produkcyjnych, to plony mogłyby wzrosnąć nawet o 4 procent. Przyczyniłoby się to do wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego, co mogłoby uchronić 150 milionów ludzi od głodu. Kobiety z obszarów wiejskich, jeśli dostałyby taką szansę, mogłyby również przyczynić się do zakończenia tragedii, jaką jest występowanie u prawie 200 milionów dzieci na całym świecie wad rozwojowych spowodowanych niedożywieniem. Dyskryminujące prawo i praktyki dotyczą nie tylko kobiet, ale również całych społeczeństw i narodów. W krajach, w których kobiety nie posiadają prawa własności do ziemi lub dostępu do kredytów, odnotowuje się znacznie większą liczbę niedożywionych dzieci. Jest niedorzecznością, że kobiety pracujące w rolnictwie mają dostęp tylko w 5 procentach do usług i działań wspierających ten sektor. Inwestowanie w kobiety z obszarów wiejskich jest mądrą inwestycją w rozwój całego kraju. Sytuacja kobiet i dziewcząt mieszkających na wsi jest odzwierciedleniem sytuacji kobiet i dziewcząt w całym społeczeństwie. Kobiety muszą zmagać się ze zjawiskiem ‘szklanego sufitu”, wszechobecną przemocą w domu i pracy oraz podczas konfliktów zbrojnych. Żyją w społeczeństwie, w którym synowie traktowani są priorytetowo w kwestii edukacji. Każdego roku setki tysięcy kobiet umiera podczas porodu z powodu braku podstawowej opieki położniczej. Nawet w krajach wysokorozwiniętych obserwujemy utrzymujące się różnice pomiędzy wysokością wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet wykonujących tę sama pracę oraz nadal występuje w nich zjawisko niedoreprezentowania kobiet na decyzyjnych stanowiskach w polityce i biznesie. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet ponaglam rządy, społeczeństwo obywatelskie i sektor prywatny do zaangażowania się w kwestię równouprawnienia płci i wzmocnienia pozycji kobiet. Jest to podstawowe prawo człowieka, a jego stosowanie przyniesie dobroczynne skutki wszystkim ludziom. Energia, talent oraz siła kobiet i dziewcząt są jednym z najcenniejszych, choć wciąż niewykorzystanych zasobów naturalnych całej ludzkości.

2012-03-07

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×