facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Dzień Kobiet
Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
8 marca 2018 r.


Postęp w kwestii kobiet oznacza postęp dla wszystkich ludzi.
 
Znajdujemy się w decydującym momencie w kwestii praw kobiet. Nigdy wcześniej historyczne i strukturalne nierówności, prowadzące do opresji i rozprzestrzeniania się dyskryminacji, nie były tak widoczne jak obecnie. Od Ameryki Łacińskiej przez Europę aż po Azję, w mediach społecznościowych, na planach filmowych, halach produkcyjnych i na ulicach, kobiety domagają się trwałej zmiany i zera tolerancji dla ataków na tle seksualnym, molestowania i wszelkiego rodzaju dyskryminacji.
 
Osiągnięcie równości płci i wzmacnianie pozycji kobiet i dziewcząt to ciągle jeszcze nieukończone przedsięwzięcie naszych czasów, a także najważniejsze wyzwanie dla praw człowieka.
 
Zaangażowanie i lobbing wielu pokoleń kobiet przyniosły owocne rezultaty. Obecnie więcej niż kiedykolwiek wcześniej dziewcząt chodzi do szkoły, więcej kobiet wykonuje płatną pracę oraz jest zatrudnionych na wysokich stanowiskach w sektorze prywatnym, w sektorze nauki, polityki i w organizacjach międzynarodowych, w tym w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Równość płci została zapisana w niezliczonych prawach, a w wielu krajach takie szkodliwe praktyki jak okaleczanie żeńskich narządów płciowych czy małżeństwa dzieci zostały zakazane.
 
Jednakże wciąż napotykamy na poważne przeszkody przy osiąganiu równości płci na najwyższych szczeblach, a jej brak leży u podstaw dyskryminacji i wyzysku.
 
Ponad miliard kobiet pozbawionych jest ochrony prawnej przed przemocą seksualną w rodzinie. Na świecie kobiety zarabiają o 23% mniej niż mężczyźni, a na terenach wiejskich różnica ta wzrasta do 40%. Wiele kobiet wykonuje nieodpłatną pracę, a fakt ten pozostaje niezauważalny. Mniej niż 25% parlamentarzystów to kobiety, a jeszcze mniej kobiet zasiada w zarządach. Bez podjęcia wspólnych działań kolejne miliony dziewcząt w najbliższej dekadzie zostanie poddanych praktyce okaleczania narządów płciowych.
 
Zbyt często istniejące przepisy prawne są ignorowane, a roszczenia kobiet domagających się zadośćuczynienia są poddawane w wątpliwość, dyskredytowane i odrzucane. Obecnie wiemy, że molestowanie i nadużycia seksualne powszechnie występują w miejscach pracy, przestrzeni publicznej i prywatnej; w krajach, które są dumne ze swoich osiągnięć w zakresie równości płci.
 
Organizacja Narodów Zjednoczonych powinna stanowić przykład dla świata.
 
Zdaję sobie sprawę, że nie zawsze tak było. Od początku mojej kadencji w ubiegłym roku, inicjowałem zmiany w głównej siedzibie ONZ, misjach pokojowych i w naszych biurach na całym świecie.
 
Po raz pierwszy w historii osiągnęliśmy parytet płci w moim zespole zarządzającym. Jestem zdeterminowany, aby równowaga ta została osiągnięta w całej Organizacji. Jestem całkowicie oddany idei zera tolerancji dla molestowania seksualnego. Przedstawiłem plany prowadzące do poprawy sprawozdawczości i odpowiedzialności. ONZ współpracuje blisko z państwami członkowskimi na całym świecie, by przeciwdziałać molestowaniu i wykorzystywaniu seksualnemu przez pracowników misji pokojowych oraz zapewnić wsparcie dla ofiar przemocy seksualnej.
 
Organizacja Narodów Zjednoczonych opowiada się za kobietami na całym świecie, walczącymi o wyeliminowanie niesprawiedliwości – zarówno za kobietami doświadczającymi dyskryminacji płacowej na obszarach wiejskich, za kobietami na obszarach miejskich dążącymi do wprowadzania zmian, kobietami – uchodźczyniami narażonymi na wyzysk i wykorzystywanie, czy też kobietami, które doświadczają różnych form dyskryminacji: wdowami, kobietami pochodzącymi z rdzennych społeczności, kobietami z niepełnosprawnościami i kobietami, które nie dostosowują się do obowiązujących norm płciowych.
 
Wzmacnianie pozycji kobiet znajduje się w centrum Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Postęp w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju oznacza poprawę sytuacji wszystkich kobiet na całym świecie. Wspólna inicjatywa ONZ i Unii Europejskiej Spotlight zapewni finansowanie dla działań mających wyeliminować przemoc wobec kobiet i dziewcząt, co jest warunkiem wstępnym do osiągnięcia równości i emancypacji.
 
Wyrażę się jasno: nie chodzi tu o faworyzowanie kobiet. Równość płci to kwestia dotycząca praw człowieka. Leży ona także w interesie nas wszystkich: mężczyzn i chłopców, kobiet i dziewcząt. Brak równości płci i dyskryminacja kobiet są dla wszystkich szkodliwe.
 
Istnieje wiele dowodów na to, że inwestowanie w poprawę sytuacji kobiet jest najbardziej efektywnym sposobem na rozwój społeczności, przedsiębiorstw, a nawet krajów. Udział kobiet czyni porozumienia pokojowe trwalszymi, społeczeństwa odporniejszymi, a gospodarki bardziej dynamicznymi. Tam, gdzie kobiety doświadczają dyskryminacji, często występują także inne szkodliwe praktyki i przekonania, obejmujące wszystkich ludzi. Urlop ojcowski, prawa chroniące przed przemocą domową i ustawodawstwo zapewniające równe płace są korzystne dla każdego człowieka.
 
W tym decydującym momencie dla praw kobiet nadszedł czas, aby mężczyźni stanęli razem w szeregu z kobietami, wysłuchali je i uczyli się od nich. Transparentność i odpowiedzialność są kluczowe dla osiągnięcia przez kobiety swojego pełnego potencjału, z korzyścią dla wspólnot, społeczeństw i gospodarek.
 
Jestem dumny, że jestem częścią tego ruchu. Mam nadzieję, że będzie on ciągle rozprzestrzeniał się wewnątrz Organizacji Narodów Zjednoczonych i na całym świecie.
 

2018-03-07

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×