facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Dzień Kobiet
Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
8 marca 2017 r.

Prawa kobiet to prawa człowieka. Jednak w obecnych trudnych czasach, kiedy nasz świat staje się coraz bardziej nieprzewidywalny i chaotyczny, prawa kobiet i dziewcząt są pomniejszane, ograniczane i cofane.
 
Wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt to jedyny sposób na ochronę ich praw i pewność, że będą mogły w pełni wykorzystać swój potencjał.
 
Historyczny brak równowagi w relacjach władzy między mężczyznami i kobietami, pogarszany przez rosnące nierówności wewnątrz oraz pomiędzy społeczeństwami i państwami, prowadzi do coraz większej dyskryminacji kobiet i dziewcząt. Na całym świecie tradycyjne i kulturowe wartości oraz religia wykorzystywane są w niewłaściwy sposób, do ograniczania praw kobiet, umacniania seksizmu i bronienia mizoginicznych praktyk.
 
Prawa kobiet, które nigdy, na jakimkolwiek kontynencie, nie zostały zrównane z prawami mężczyzn, są coraz słabsze. Prawa kobiet dotyczące decydowania o swoim ciele są kwestionowane i naruszane. Kobiety nieustannie stają się ofiarami zastraszania i nękania w cyberprzestrzeni, a także w prawdziwym świecie. W najgorszych przypadkach ekstremiści i terroryści opierają swoje ideologie na podporządkowaniu kobiet i dziewcząt, stosują wobec nich przemoc seksualną, przymuszają do małżeństw oraz faktycznego niewolnictwa.
 
Pomimo pewnej poprawy, stanowiska przywódcze są wciąż obejmowane przez mężczyzn, a różnica płac ze względu na płeć zwiększa się, co jest wynikiem przestarzałego podejścia i silnego męskiego szowinizmu. Musimy to zmienić poprzez wzmocnienie pozycji kobiet na wszystkich szczeblach, uczynić ich głos słyszalnym i spowodować, by przejęły one kontrolę nad swoim życiem i wpływały na przyszłość naszego świata.
 
Odmawianie kobietom i dziewczętom ich praw jest nie tylko złem samo w sobie. Takie działanie ma poważny wpływ na życie społeczne i gospodarcze oraz sprawia, że nie idziemy do przodu. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn ma siłę transformacji, tak bardzo konieczną dla wspólnot, społeczeństw i gospodarek, aby mogły w pełni funkcjonować.
 
Dostęp kobiet do edukacji i usług zdrowotnych przynosi korzyści całym rodzinom i społecznościom, z których będą czerpać przyszłe pokolenia. Dodatkowy rok nauki w szkole dziewcząt może oznaczać, że w przyszłości będą one osiągały dochód wyższy o 25 procent.
 
Pełna obecność kobiet w strukturze zatrudnienia tworzy wiele szans i napędza rozwój. Zmniejszenie dysproporcji płciowej w zatrudnieniu może zwiększyć globalne PKB o 12 bilionów dolarów przed upływem 2025 roku. Większa obecność kobiet w instytucjach państwowych sprawia, że stają się one lepiej reprezentowane, napędza innowacyjność, poprawia proces podejmowania decyzji i jest korzystna dla całych społeczeństw.
 
Równouprawnienie kobiet i mężczyzn stanowi sedno Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, globalnego planu, który został przyjęty przez przywódców wszystkich państw. Ma on sprostać stojącym przed nami wyzwaniom.  Piąty Cel Zrównoważonego Rozwoju wzywa właśnie do równouprawnienia i wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt. Jest on kluczowy dla wszystkich siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju.
 
Zobowiązuję się do zwiększeniu obecności kobiet w naszych działaniach na rzecz pokoju i bezpieczeństwa. Kobiety negocjatorki zwiększają szansę na trwały pokój, a kobiety uczestniczące w operacjach pokojowych zmniejszają możliwość wykorzystania seksualnego i molestowania.
 
Dla Organizacji Narodów Zjednoczonych stworzyłem mapę drogową dotyczącą osiągnięcia parytetu płci w całym systemie NZ, aby nasza Organizacja naprawdę reprezentowała ludzi, którym służymy. Poprzednie zadania nie zostały ukończone. Teraz musimy przejść od ambicji do działań.
 
W Międzynarodowym Dniu Kobiet wszyscy zobowiążmy się do zrobienia wszystkiego, aby pokonać głęboko zakorzenione uprzedzenia, wspierać zaangażowanie i aktywizm oraz promować równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz wzmocnić pozycję kobiet.
 

2017-03-08

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×