facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Dzień Lasów i Drzew Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 21 marca 2013r.

Park Narodowy Tapajós: skutki

nielegalnnej wycinki lasów

(Brazylia, lipiec 2007 r.)

Lasy obejmują blisko jedną trzecią naszego globu i są one niezbędne dla istnienia życia na Ziemi. Przynoszą nieocenione korzyści gospodarcze całym społeczeństwom. Trzy czwarte wody pitnej pochodzi z zalesionych rejonów. Lasy rosnące na stokach zapobiegają osuwaniu się ziemi, chronią społeczności nadmorskie przed tsunami i sztormami. Ponad 3 miliardy ludzi używa drewna jako paliwa, około 2 miliardy ludzi utrzymuje się z lasów i czerpie z nich dochody, a 750 milionów osób żyje na zalesionych obszarach. Ustanawiając Międzynarodowy Dzień Lasów i Drzew, Organizacja Narodów Zjednoczonych dąży do zwiększenia świadomości na temat ekosystemów leśnych i ich znaczenia dla zrównoważonego rozwoju. Człowiek zaspokaja swoje różne potrzeby kosztem lasów. Postępująca urbanizacja i zwiększona konsumpcja, zapotrzebowanie coraz liczniejszych populacji na produkty rolne, cenne drewno, ropę naftową i surowce naturalne mają wpływ na masowe wylesienie całych obszarów. Drogi tworzące infrastrukturę dla przedsiębiorców ułatwiają dostęp do lasów innym użytkownikom, którzy mogą przyczynić się do wyrządzenia dalszych szkód różnorodności biologicznej lasów. Lasy mają także kluczowe znaczenie w zwalczaniu zmian klimatu. Gromadzą one więcej dwutlenku węgla niż jest go w całej atmosferze. Człowiek przyczynia się do zmian w zagospodarowaniu ziemi i utraty lasów, które mogłyby pochłonąć 17% emisji dwutlenku węgla wytwarzanego przez naszą działalność. Zmiany klimatu wywołują zmiany schematów pogodowych i wywierają coraz większy wpływ na tereny zalesione. Taka sytuacja wskazuje na potrzebę stworzenia ogólnoświatowego, inkluzywnego, prawnie wiążącego porozumienia dotyczącego zmian klimatu, które będzie uwzględniać emisję gazów cieplarnianych, ochronę środowiska i zrównoważone zarządzanie gospodarką leśną. Pomimo tych ogromnych wyzwań widoczne są oznaki napawające optymizmem. W ubiegłym dziesięcioleciu ogólnoświatowy wskaźnik wylesienia zmniejszył się prawie o 20 procent. Teraz musimy wzmóc nasze wysiłki, aby chronić lasy. Należy kwestię deforestacji włączyć do programów działań rozwojowych po 2015 roku oraz zawrzeć w zrównoważonych celach rozwoju. W tym obchodzonym po raz pierwszy Międzynarodowym Dniu Lasów i Drzew wzywam rządy, sektor biznesu i wszystkie podmioty społeczeństwa obywatelskiego do zaangażowania się w kwestie wylesienia, zapobiegania degradacji lasów, zmniejszenia ubóstwa i promowania domostw utrzymujących się z zasobów leśnych.


2013-03-20

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×