facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Dzień Lasów
Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
21 marca 2015 r.


Obchody Międzynarodowego Dnia Lasów mają na celu zwiększenie świadomości na temat znaczenia wszystkich rodzajów lasów i drzew rosnących poza obszarami leśnymi. Szacuje się, że około 1,6 miliardów ludzi, w tym ponad 2,000 rdzennych kultur, polega na lasach, które dostarczają im pożywienie i opał oraz zapewniają schronienie i dochód. Zlewiska w rejonach zalesionych dostarczają trzy czwarte słodkiej wody. Lasy zapobiegają osunięciom ziemi i erozji, a lasy namorzynowe redukują straty wyrządzane przez tsunami.
 
Z tych to i wielu innych powodów lasy stanowią integralną część agendy zrównoważonego rozwoju po 2015 roku. Lasy pełnią kluczową rolę w budowaniu społeczeństwa bardziej odpornego na zmianę klimatu. W nawiązaniu do tegorocznych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju,  jako temat przewodni Międzynarodowego Dnia Lasów przyjęto kwestię zmian klimatycznych.
 
Utrzymanie zdrowych lasów oraz łagodzenie i przystosowanie do zmian klimatycznych to dwie strony tego samego medalu. Tuż po oceanach, lasy są największymi magazynami dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla zawarty w biomasie, glebie i roślinności odpowiada około 10 procentom projektowanej dla pierwszej połowy obecnego wieku wielkości emisji dwutlenku węgla. Równocześnie, wylesianie i zmiany w użytkowaniu ziemi odpowiadają za 17 procent antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych.
 
Lasy znajdują się na pierwszej linii walki ze zmianami klimatycznymi. Te ekosystemy, charakteryzujące się bogatą bioróżnorodnością, są coraz bardziej zagrożone zmianami klimatu, temperatury i układu opadów atmosferycznych. Ochrona i zrównoważona gospodarka zasobami leśnymi ma olbrzymie znaczenie dla naszej przyszłości.
 
Lasy stanowią wartość ekologiczną, gospodarczą i społeczną, a pomimo tego globalne wylesianie postępuje w zatrważającym tempie. Co roku zniszczeniu ulega około 13 milionów hektarów lasów. Zagraża to zarówno ludzkości, jak i naszej planecie. Jednak są pewne pozytywne zmiany. W ostatnim dziesięcioleciu tempo globalnego wylesiania spadło o prawie 20 procent, co świadczy o istnieniu rozwiązań, które mogą odwrócić te destrukcyjne działania.
 
Zapewnienie zrównoważonej i odpornej na zmianę klimatu przyszłości zależy od naszych wysiłków na rzecz utrzymania lasów. Wymaga to politycznego zaangażowania wysokiego szczebla, mądrych strategii, skutecznego prawa, innowacyjnego partnerstwa oraz funduszy. W Międzynarodowym Dniu Lasów złóżmy zobowiązanie do ograniczenia wylesiania, zachowania zdrowych lasów i zapewnienia wszystkim ludziom odpornej na zmianę klimatu przyszłości.
 
 

2015-03-21

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×