facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Dzień Ludności Rdzennej na Świecie Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 9 sierpnia 2014 r.

 
Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Ludności Rdzennej na Świecie przypada w  krytycznym momencie – społeczność międzynarodowa dąży do spełnienia Milenijnych Celów Rozwoju, pracuje nad stworzeniem nowej wizji zrównoważonego rozwoju i przygotowuje grunt dla przyjęcia nowego, prawomocnego porozumienia w dziedzinie klimatu – wszystko to do 2015 roku.
Cele te mają kluczowe znaczenie dla ludność rdzennej, która może przyczynić się do przyśpieszenia postępu. Aby mogła ona budować naszą wspólną przyszłość, musimy przestrzegać jej praw.
Deklaracja Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Ludności Rdzennej określa minimalne standardy niezbędne dla przetrwania, zachowania godności, dobrobytu i praw ludności rdzennej. Jednak sytuacja życiowa większości tej grupy jest daleka od ideałów zawartych w Deklaracji.
Status ludności rdzennej jest uznawany przez konstytucje i prawo w wielu państwach. Niestety wiele krajów nadal tego nie uczyniło, tym samym życie i ziemia, na której żyje ludność tubylcza pozostają zagrożone. Wykluczenie i ubóstwo to efekty niesprawiedliwości jaka panowała na przestrzeni dziejów. Struktury władzy tworzyły i nadal tworzą przeszkody utrudniające egzekwowanie prawa ludności rdzennej do samostanowienia. Jest ona wśród tych grup, przed którymi stoją największe bariery utrudniające rozwój. Negatywne skutki wpływają nie tylko na rdzennych mieszkańców, ale także na całe społeczeństwo.
Interesy ludności rdzennej muszą być wzięte pod uwagę w nowej strategii rozwoju świata, aby mogła ona osiągnąć sukces.
Podczas przygotowań do Światowej Konferencji w Sprawie Ludności Rdzennej, która odbędzie się we wrześniu, wzywam wszystkie państwa członkowskie do pełnej współpracy z ludnością rdzenną i jej przedstawicielami, aby poprawić ich życie i dać im większe możliwości.
Razem doceńmy i celebrujmy cenną i wyjątkowa tożsamość ludności rdzennej na całym świecie. Pracujmy jeszcze ciężej, aby poprawić ich sytuację i wspierać ich aspiracje.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Ludności Rdzennej na Świecie, wzywam wszystkich partnerów do przyłączenia się do Organizacji Narodów Zjednoczonych w promowaniu i ochronie praw ludności rdzennej, które są istotne dla naszej wspólnej przyszłości.
 
 

2014-08-07

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×