facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Dzień Migrantów Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 18 grudnia 2012 r.

Każdego dnia ludzie na całym świecie opuszczają swoje kraje w poszukiwaniu bezpieczniejszego i lepszego życia. Dla ponad 214 milionów osób ucieczka często kończy się zmaganiem z jeszcze trudniejszymi przeciwnościami: biedą, dyskryminacją czy przypadkami łamania praw człowieka. Migranci odczuwają strach i niepewność, lecz mimo to są pełni nadziei, odznaczają się odwagą i postanowieniem zbudowania lepszego życia. Jeśli otrzymają właściwe wsparcie, to mogą przyczynić się do rozwoju społeczności w kraju przyjmującym. Społeczność międzynarodowa wykazuje coraz większe zainteresowanie migracją, która jest problemem ogólnoświatowym. W przyszłym roku na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ odbędzie się drugie spotkanie wysokiego szczebla na temat migracji międzynarodowej i rozwoju. Będzie ono okazją dla państw członkowskich ONZ oraz innych podmiotów do dyskusji nad środkami ułatwiającymi przepływ pracowników, wspieraniem zrównoważonego rozwoju oraz ochroną praw migrantów, w szczególności kobiet i dziewcząt. Poświęcenie uwagi prawom migrantów jest szczególnie ważne w dobie światowego kryzysu finansowego. Trudna sytuacja ekonomiczna powoduje wdrażanie restrykcyjnych działań, które dyskryminują pracowników migrujących i wzmagają ksenofobiczną retorykę, pozwalającą na stosowanie przemocy w stosunku do migrantów. Coraz częściej prawo zezwala policji na bezkarność w stosunku do imigrantów. W czasie kryzysu finansowego warto pamiętać, że całe branże ekonomiczne zależne są od pracy migrantów, a przedsiębiorcy migracyjni wspierają powstawanie nowych miejsc pracy. Jeśli polityka migracyjna nie uwzględnienia sytuacji najsłabszych grup społecznych, a także ich marginalizacji i dyskryminacji, migranci stają się tanią i nietrwałą siłą roboczą. Są oni również obarczani winą za nieudolną politykę ekonomiczną i społeczną. Stają się nawet ofiarami źle rozumianej wojny z „nielegalną migracją”. W czasach, gdy mobilność ludzka staje się coraz bardziej złożoną kwestią, a przemieszczanie się migrantów coraz bardziej niebezpieczne, niezwykle potrzebna jest reforma krajowych przepisów dotyczących migracji, opartych na poszanowaniu praw człowieka. Poprzedzając przyszłoroczne spotkanie wysokiego szczebla, mam nadzieję, iż państwa członkowskie ONZ uznają prawa człowieka za kluczową kwestię w procesie tworzenia polityki migracyjnej. Na szczeblu krajowym zachęcam państwa członkowskie do podjęcia takich działań jak: depenalizacja nielegalnej migracji, stworzenie efektywnej alternatywy dla przetrzymywania migrantów, a także uniezależnienie osób zapewniających usługi publiczne, takich jak pielęgniarki czy nauczyciele, od decyzji władz zajmujących się kwestią imigrantów. Mam również nadzieję, że uczestnicy przyszłorocznego spotkania należycie zajmą się kwestią migracji w kontekście globalnych celów rozwojowych po 2015 roku. Z okazji Międzynarodowego Dnia Migrantów wzywam wszystkie państwa do ratyfikowania i wdrożenia wszystkich instrumentów dotyczących kwestii migracji. Zachęcam również wszystkich ludzi do włączenia się w rzeczową, praktyczną i kreatywną dyskusję nad zapewnieniem ochrony praw wszystkich migrantów, bez względu na to kim są i jaki jest ich status.


2012-12-17

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×