facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Dzień Migrantów Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 18 grudnia 2013 r.

Międzynarodowa migracja jest potężnym narzędziem w walce z ubóstwem i szansą na polepszenie życia. Obecnie jest około 232 mln migrantów międzynarodowych, którzy przynoszą wymierne korzyści, zarówno krajom w jakich zamieszkują, jak i krajom swojego pochodzenia. Migranci świadczą pracę i przesyłają pieniądze swoim rodzinom pozostawionym w ojczyźnie. Jednak ta liczna populacja nadal pozostaje w dużej mierze niewidoczna i niewysłuchana. Zbyt wielu migrantów żyje i pracuje w najgorszych warunkach z minimalnym dostępem do podstawowych usług i bez przysługujących im podstawowych praw człowieka. Taka sytuacja powoduje, że są oni narażeni na przemoc, wyzysk, dyskryminację i marginalizację. Prawie połowę migrantów stanowią kobiety: 40% emigrantek pochodzi z krajów rozwijających się, a co dziesiąta jest w wieku poniżej 15 roku życia. Biedni i słabo wykształceni migranci napotykają olbrzymie przeszkody, które ograniczają ich mobilność społeczną. Organizacja Narodów Zjednoczonych pracuje na rzecz ochrony praw migrantów, obniżenia kosztów społecznych i ekonomicznych migracji oraz promowania polityk maksymalizacji korzyści płynących z mobilności społecznej. Imigranci nie powinni być zmuszani do ryzykowania własnego życia i godności w poszukiwaniu lepszej przyszłości. W tym roku weszła w życie Konwencja Dotycząca Godnej Pracy dla Osób Pracujących w Gospodarstwie Domowym, która odnosi się także do migrantów. Jednocześnie w październiku państwa członkowskie ONZ wezwały, by nowa agenda rozwoju po roku 2015 uwzględniła pozytywne skutki migracji międzynarodowej. Zobowiązały się również do opracowania ram ochrony migrantów dotkniętych kryzysami humanitarnymi. Uznały także, że należy ułatwić współpracę międzynarodową w kwestii kompleksowego rozwiązania problemów migrantów przy jednoczesnym poszanowaniu praw człowieka. W Międzynarodowym Dniu Migrantów wzywam rządy do ratyfikacji i wdrożenia wszystkich podstawowych międzynarodowych instrumentów praw człowieka, w tym Międzynarodowej Konwencji o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników-Migrantów i Członków ich Rodzin. Wzywam również wszystkich ludzi i rządy na całym świecie, aby odrzucili ksenofobię i dostrzegli imigrację jako kluczowy czynnik sprzyjający sprawiedliwemu włączeniu społecznemu oraz rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Migracja to rzeczywistość XXI wieku. Ważne jest to, by prowadzić otwartą debatę na ten tak istotny temat. Sprawmy, aby praca imigrantów przynosiła korzyści zarówno krajom, w których pracują, jak i im samym. Jesteśmy to winni milionom imigrantów, którzy dzięki swojej odwadze, energii i marzeniom sprawiają, że nasze społeczeństwa stają się bardziej zamożne, prężne i różnorodne.


2013-12-18

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×