facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Dzień Młodych Dziewcząt Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 11 października 2014 r.

Ofiary gwałtu w Liberii
Niepokojąco dużo dorastających dziewcząt na całym świecie pada ofiarą napaści, pobić, gwałtów, okaleczeń, a nawet morderstw. Groźba przemocy ze strony członków rodziny, partnerów, nauczycieli i rówieśników rażąco narusza ich prawa, pomniejsza ich rolę i tłumi potencjał.
Przemoc ta wciąż wzrasta i jest stale umacniana – mamy do czynienia z coraz liczniejszymi przypadkami pozbawiania młodych dziewcząt ich praw. Narażone są one na nierówny dostęp do edukacji i nabywania nowych umiejętności, do informacji, opieki z zakresu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Dziewczęta doświadczają także nierównego dostępu do korzystania z osiągnięć społecznych i gospodarczych. Narażone są na dyskryminujące normy społeczne i krzywdzące praktyki,  takie jak okaleczanie narządów płciowych -  napędzają one spiralę przemocy. Kultura bezkarności pozwala na kontynuowanie  stosowania przemocy. Konflikty i kryzysy humanitarne dramatycznie zwiększają ryzyko występowania przemocy, licznych nadużyć i przypadków wykorzystywania dziewcząt i kobiet.
Moja kampania „Zjednoczmy się, aby wyeliminować przemoc wobec kobiet"  angażuje rządy, organizacje międzynarodowe, grupy społeczeństwa obywatelskiego, media i mieszkańców całego świata, by podnieść poziom świadomości oraz zwiększyć polityczną chęć i działania dążące do zakończenia przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Równolegle prowadzona kampania HeForShe podkreśla, że równość płci to kwestia dotycząca nie tylko kobiet – inicjatywa włącza  mężczyzn i chłopców w działania przeciwko wszelkim przejawom przemocy i dyskryminacji w stosunku do kobiet i dziewcząt.
Przy tworzeniu wizji rozwoju świata po roku 2015 musimy oprzeć się na postępach poczynionych w wyniku realizacji postanowień Deklaracji Pekińskiej i Platformy Działania. Kwestia eliminacji  przemocy na tle płci oraz promowanie równouprawnienia kobiet i dziewcząt muszą znaleźć się w centrum nowej agendy dotyczącej zrównoważonego rozwoju świata.
Jeśli chcemy zakończyć cykl przemocy wobec dorastających dziewcząt, musimy zrobić coś więcej niż tylko zwiększać świadomość. Trzeba podjąć konkretne działania i umożliwić dziewczętom zdobywanie wiedzy i umiejętności, wyposażyć je w środki i wzmocnić ich pozycję, aby same mogły decydować o swojej życiowej drodze. Musimy zapewnić im korzystanie z bezpiecznego transportu, dostęp do źródeł energii i wody oraz do jakościowo dobrej opieki zdrowotnej. Otoczyć dziewczęta wspierającym środowiskiem, które pozwoli im się rozwijać.
W Międzynarodowy Dzień Młodych Dziewcząt apeluję do wszystkich rządów na całym świecie o podjęcie niezbędnych działań, aby wyeliminować wszelkie formy przemocy wobec  dziewcząt. Musimy razem budować świat, w którym przemoc wobec kobiet i dziewcząt nie będzie tolerowana, a młode dziewczęta będą w pełni uprawnione do wykorzystania swojego potencjału.
 
 

2014-10-10

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×