facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Dzień Młodzieży
Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
12 sierpnia 2016 r.

Młodzi ludzie tego świata, którzy tworzą największe pokolenie młodych w historii, są w stanie przełamać stare schematy i skierować świat na drogę bardziej zrównoważonej przyszłości. Bezpośrednio odczuwają oni skutki głębokich podziałów i niesprawiedliwości, które dominują w dzisiejszych czasach: skrajne ubóstwo i ostentacyjne bogactwo, dokuczliwy głód i haniebne marnowanie żywności, bogate zasoby naturalne i zanieczyszczające sektory przemysłu. Młodzież może przyczynić się do rozwiązania tych problemów, które zarazem stanowią sedno Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju do roku 2030.
 
Liczymy na aktywne zaangażowanie światowej młodzieży w realizacji 15-letniego  planu budowy zdrowszej, bezpieczniejszej i bardziej sprawiedliwej przyszłości, który obowiązuje od stycznia tego roku. Należy przekształcić produkcję i konsumpcję dóbr i usług, tak by zaspokoić podstawowe potrzeby i aspiracje najbiedniejszych ludzi na świecie bez nadmiernego obciążania już nadwyrężonych ekosystemów.
 
Młodzi ludzie od wieków odgrywają ważną rolę, a w dzisiejszych czasach mają większy dostęp do informacji niż poprzednie pokolenia. Ich dynamizm, kreatywność i idealizm wpływają na zmianę wzorców zachowania i  tym samym mogą pomóc stworzyć bardziej zrównoważony przemysł.
 
Już teraz daje się zauważyć wpływ młodzieży na produkcję, dystrybucję i konsumpcję. Młodzi ludzie rozwijają zielony biznes, wytwarzają zrównoważone produkty i oferują zrównoważone usługi. Jako świadomi konsumenci, stoją na czele tworzenia sprawiedliwych wzorców zrównoważonej konsumpcji. Młodzież jest silnym i skutecznym orędownikiem recyklingu, ponownego wykorzystania surowców i produktów  oraz  ograniczenia odpadów. Jest także liderem innowacji technologicznych, które  umożliwiają efektywne gospodarowanie zasobami.
 
Inwestowanie w młodych ludzi skutkuje tworzeniem nowych rynków, godnych miejsc pracy, sprawiedliwego handlu, zrównoważonego budownictwa, transportu i turystyki oraz wielu innych możliwości z korzyścią dla Ziemi i ludzi.
 
Jestem dumny, że Narody Zjednoczone aktywnie wspierają młodych liderów zaangażowanych w osiąganie Celów Zrównoważonego Rozwoju, szczególne 12. Celu, który dotyczy tworzenia wzorców odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji. Zachęcam wszystkich młodych ludzi, by włączyli się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju i domagali się od rządów państw podjęcia stosownych działań. Wysłannik NZ ds. Młodzieży chętnie włączy was w kampanie ogłaszane przez cały system Narodów Zjednoczonych.
W tym Międzynarodowym Dniu Młodzieży nakłaniam wszystkich ludzi, by dołączyli do globalnego ruchu na rzecz postępu. Wesprzyjmy i wzmocnijmy młodych ludzi, wyposażmy ich w środki i dajmy im możliwość kreowania trwałych zmian w naszym świecie.
 

2016-08-12

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×