facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 1 października 2013 r.

Międzynarodowa społeczność doszła do momentu kulminacyjnego w naszych wspólnych wysiłkach na rzecz rozwiązania problemu ubóstwa i budowy lepszej przyszłości. Ostateczny termin dla osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju wyznaczony na 2015 rok zbliża się szybko. Jednocześnie trwają dyskusje na temat kształtowania wizji rozwoju w nadchodzących latach. Plany powinny uwzględniać zachodzące zmiany demograficzne, a w szczególności potrzeby i wyzwania związane ze zwiększającą się liczbą osób starszych na całym świecie. Do 2050 roku populacja osób starszych w krajach rozwiniętych będzie dwukrotnie większa od populacji dzieci. Szacuje się, że liczba osób starszych w krajach rozwijających wzrośnie dwukrotnie. Tendencja ta będzie miała znaczący wpływ na funkcjonowanie państw i życie jednostek. Istnieje powszechne przekonanie, że starzejące się społeczeństwo stwarza zarówno olbrzymie możliwości, jak i wyzwania. Korzyścią jest na przykład czerpanie z wiedzy i doświadczenia, jakie osoby starsze wnoszą do swoich społeczeństw. Natomiast wyzwaniem, nad którym musimy pracować już teraz, jest wypracowanie polityk promujących włączanie osób starszych w życie społeczne i solidarność międzypokoleniową. Często słyszymy, że należy okazywać szacunek osobom starszym ze względu na ich mądrość życiową. Jednak starsze osoby także chcą być wysłuchane. Podczas konsultacji dotyczących Agendy Rozwoju Po 2015 roku, Organizacja Narodów Zjednoczonych wysłuchała opinii ponad miliona osób, w tym osób starszych. Ludzie ci domagają się budowy świata, w którym każdy człowiek ma zapewnione schronienie i odpowiednie warunki sanitarne, żywność i czystą wodę oraz dostęp do podstawowej opieki medycznej i edukacji. Moja wizja zmiany świata po 2015 roku zawiera te postulaty, są one także zawarte w moim raporcie „Godne życie dla wszystkich”. W tym Międzynarodowym Dniu Osób Starszych wzywam wszystkie państwa i wszystkich ludzi do podjęcia działań w celu usunięcia barier ograniczających pełne uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym oraz ochrony ich praw i godności.


2013-10-01

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×