facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
1 października 2015 r.


W dwudziestą piątą rocznicę Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, podkreślamy, że osoby starsze odgrywają znaczącą rolę w społeczeństwie i mają istotny wkład w globalny rozwój.
 
25 września b.r. w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku, głowy państw i szefowie rządów zobowiązali się do budowania zrównoważonego świata w którym nikt, bez względu wiek czy płeć, nie jest pozostawiony w tyle. Realizując niedawno przyjętą „Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju - 2030”, musimy wziąć pod uwagę zmiany demograficzne, jakie będą miały miejsce w ciągu następnych 15 lat. Wpłyną one bezpośrednio na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.
 
Gwałtowne starzenie się populacji i urbanizacja będą w coraz większym stopniu kształtować nasze społeczeństwa. Przewiduje się, że do 2050 roku liczba ludzi w wieku sześćdziesięciu lat i powyżej, którzy żyją w miastach, przekroczy 900 milionów. Osoby starsze będą stanowić jedną czwartą całej populacji miejskiej w krajach rozwijających się.
 
Temat tegorocznego Międzynarodowego Dnia Osób Starszych - ‘Zrównoważony rozwój i  inkluzywność wiekowa w środowisku miejskim’- podkreśla potrzebę przekształcenia miast tak, by odpowiadały one potrzebom osób starszych. Trzecia Konferencja NZ w sprawie Mieszkalnictwa i Zrównoważonego Rozwoju Miast (HABITAT III), która odbędzie się w Quito w październiku 2016, stanowi okazję do działań w tym kierunku.
 
Sprawienie by miasta były bardziej inkluzywne dla osób starszych wymaga tworzenia możliwości dla ich ekonomicznego i społecznego uczestnictwa w dostępnym i bezpiecznym środowisku. Ponadto, należy zapewnić im takie warunki mieszkaniowe na takie, jakie ich stać oraz wprowadzić usługi społeczne i zdrowotne z myślą o potrzebach seniorów.
 
W tym Międzynarodowym Dniu Osób Starszych, wzywam rządy państw do tworzenia miast i innych osiedli ludzkich bardziej inkluzywnymi, prężnymi i zrównoważonymi. Sprawi to że nikt, bez względu na wiek, nie zostanie  pozostawiony w tyle.
 
 

2015-10-01

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×