facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur. Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ, 26 czerwca 2013 r.


Z okazji Międzynarodowego Dnia Pomocy Ofiarom Tortur wzywam państwa członkowskie ONZ, aby zwiększyły wysiłki na rzecz pomocy wszystkim tym, którzy ucierpieli w wyniku tortur oraz innych form okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania. W tym roku obchodzimy 25 rocznicę utworzenia Komitetu Przeciwko Torturom. Komitet oraz inne mechanizmy ONZ zajmujące się prawami człowieka, takie jak Podkomitet ds. Prewencji oraz Specjalny Sprawozdawca ONZ ds.Tortur pełnią kluczową rolę we wzmacnianiu działań wspierających ofiary, uwzględniając również kwestię równości płci. Działania te zostały dodatkowo wsparte poprzez przyjęcie w tym roku rezolucji Rady Praw Człowieka ONZ w sprawie rehabilitacji ofiar tortur. Wzywam wszystkie państwa członkowskie do przystąpienia do Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz pełnego jej wdrożenia, jak również wspierania Dobrowolnego Funduszu ONZ na Rzecz Ofiar Tortur. Podejmijmy wspólne działania na rzecz zaprzestania stosowania tortur na świecie i zapewnienia, że państwa zagwarantują odszkodowania ofiarom tortur.


2013-06-26

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×