facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 26 czerwca 2014 r.

ofiara tortur z Mauretanii przechodząca rehabilitację w Afrykańskim Centrum Zapobiegania i Rozwiązywania Konfliktów Zbrojnych w Senegalu ( zdjęcie: OHCHR )
 
Każdego dnia kobiety, mężczyźni i dzieci na całym świecie doświadczają celowych fizycznych i psychicznych tortur za zgodą i na wniosek urzędników państwowych - tych samych, którzy powinni służyć na rzecz wzmocnienia rządów prawa oraz ochrony praw człowieka i bezpieczeństwa.
 
Obecnie obowiązuje całkowity zakaz stosowania tortur. Konwencja przeciwko torturom jednoznacznie głosi, że stosowanie tortur jest nielegalne bez względu na okoliczności, włączając w to konflikty zbrojne, walkę z terroryzmem, niestabilność polityczną, czy w innych nadzwyczajnych wypadkach. Wszystkie ze 155. państw, które ratyfikowały konwencję, zobowiązały się walczyć z bezkarnością poprzez prowadzenie szczegółowych dochodzeń, karanie łamania prawa i doprowadzenie sprawców przestępstw przed oblicze wymiaru sprawiedliwości, bez względu na zajmowane przez nich stanowiska. Państwa zaakceptowały również obowiązek zadośćuczynienia ofiarom tortur i ich rodzinom.
 
Niestety, obecnie prawa ofiar tortur do zadośćuczynienia, w tym do rehabilitacji nie są w pełni realizowane z powodu licznych konfliktów zbrojnych i dużej skali kryzysów humanitarnych.
 
Dobrowolny Fundusz ONZ na Rzecz Ofiar Tortur jest praktycznym narzędziem Organizacji Narodów Zjednoczonych do rozszerzenia zakresu udzielania natychmiastowego wsparcia ofiarom tortur i ich rodzinom. Obecnie na granicy z Syrią, Fundusz wspiera projekty świadczące podstawowe usługi dla ofiar tortur, które uciekają przed przemocą i prześladowaniami. Pomoc psychospołeczna, która jest niezwykle istotna, jest udzielana wszystkim ofiarom tortur bez względu na wiek, tak, aby mogły odzyskać swoją utraconą godność. Chciałbym podziękować wszystkim państwom i osobom prywatnym, które wspierają działania Funduszu i wzywam do jeszcze większego zaangażowania.
 
W tym roku obchodzimy trzydziestą rocznicę wejścia w życie Konwencji przeciwko torturom, dlatego też wzywam wszystkie państwa, które jeszcze tego nie zrobiły, aby ratyfikowały Konwencję. Z okazji Międzynarodowego Dnia Pomocy Ofiarom Tortur oddajmy im hołd i złóżmy obietnicę wzmocnienia naszych działań na rzecz wyeliminowania tych haniebnych praktyk.

2014-06-25

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×