facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Dzień Przeciwko Nadużywaniu
i Nielegalnemu Handlowi Środkami Odurzającymi
Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
26 czerwca 2015 r.


We wrześniu tego roku w siedzibie ONZ w Nowym Jorku odbędzie się spotkanie światowych przywódców, którzy mają przyjąć nowy ambitny programu zrównoważonego rozwoju dążącego do   wyeliminowania skrajnego ubóstwa i zapewnienia godnego życia wszystkim ludziom. To ambitne zamierzenie, choć możliwe do spełnienia, wymaga pokonania wielu przeszkód, w tym śmiertelnie niebezpiecznego dla społeczeństwa i indywidualnych osób nadużywania środków odurzających  i ich nielegalnego obrotu
 
Ponosimy wspólną odpowiedzialność za rozwiązanie tego problemu, która wynika z zapisów  międzynarodowych konwencji o kontroli obrotem narkotykami. Zachowując pełną zgodność ze standardami i normami praw człowieka, ONZ wspiera staranne równoważenie międzynarodowej strategii dotyczącej kontroli środków odurzających. Musimy rozważyć inne rozwiązania poza kryminalizacją i uwięzieniem osób zażywających narkotyki i skupić wysiłki sądownictwa karnego na dostawcach. Powinniśmy skoncentrować się na zdrowiu publicznym, zapobieganiu, leczeniu i opiece, jak również na kwestiach ekonomicznych, społecznych i kulturowych.
 
Musimy przeanalizować związek pomiędzy nielegalnymi środkami odurzającymi a przemocą, korupcją i terroryzmem. Wyważone podejście pozwala zrozumieć powiązania, jakie łączą handlarzy z kryminalnymi sieciami zajmującymi się handlem bronią, porwaniami, handlem ludźmi i innymi przestępstwami. Musimy podwoić wysiłki by zapobiec dopływowi prekursorskich substancji chemicznych, które są podstawą tak wielu nielegalnych środków odurzających.   
 
Promowanie międzynarodowej współpracy, opartej na konwencjach ONZ dotyczących ponadnarodowej przestępczości zorganizowanej i korupcji, ma kluczowe znaczenie dla zmierzenia się ze współczesnymi wyzwaniami bezpieczeństwa i rozwoju. Żaden przestępca nie powinien pozostać bezkarny. Wyważone podejście wymaga jednomyślności społeczności międzynarodowej, w tym Organizacji Narodów Zjednoczonych, społeczeństwa obywatelskiego, a przede wszystkim państw.  Żaden kraj nie może podejmować wyizolowanych działań. Spójne i zintegrowane wysiłki na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym dają największą nadzieję na skuteczną walkę z handlarzami przy równoczesnej ochronie wrażliwych grup i zmarginalizowanych środowisk.  
 
Nasze wysiłki w zakresie walki z nielegalnymi środkami odurzającymi muszą być powiązane z promowaniem korzyści płynących ze sprawiedliwego i zrównoważonemu rozwojowi. Musimy bezustannie dążyć do wzmocnienia pozycji osób słabych i wrażliwych grup. Te kwestie będą omawiane podczas specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ na temat światowego problemu środków  odurzających, które odbędzie się w kwietniu 2016 r. Podczas spotkania państwa członkowskie wymienią się swoją wiedzą i opracują wspólne rozwiązania. 
 
W Międzynarodowym Dniu Przeciwko Nadużywaniu i Nielegalnemu Handlowi Środkami Odurzającymi podnieśmy świadomość na temat wagi stosowania wyważonego podejścia, które jest  oparte na zrozumieniu, że zrównoważony rozwój może i musi stanowić katalizator zmian.
 

2015-06-25

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×