facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Dzień Przeciwko Nadużywaniu i Nielegalnemu Handlowi Środkami Odurzającymi
Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
26 czerwca 2012 r.

Młodzi ludzie występujący przeciwko

narkotykom przed gmachem

siedziby ONZ w Nowym Jorku.

Nadużywanie i nielegalny handel środkami odurzającymi nadal mają niezmiernie negatywny wpływ na rozwój i stabilność całego świata.

Miliardy dolarów pochodzących ze sprzedaży nielegalnych środków odurzających napędzają działalność terrorystyczną i inne przestępstwa, takie jak handel ludźmi oraz przemyt broni i ludzi.

Nielegalny handel środkami odurzającymi i działalność siatek przestępczych związanych z nim podważają zasady praworządności. Niestety przestępcy często pozostają bezkarni, co napawa strachem i budzi rozczarowanie władzą na wszystkimi poziomami.

Na przykład, Ameryka Środkowa zmaga się z rosnącą falą przemocy, która jest podsycana przez międzynarodową przestępczość zorganizowaną i handel narkotykami. Na obszarze tym obecnie odnotowujemy najwyższy wskaźnik zabójstw na świecie.

Rozwój w Afganistanie hamuje powszechne występowanie produkcji opiatów, największej na świecie. Z powodu braku bezpieczeństwa żywnościowego rolnicy w niektórych rejonach Myanmaru są zmuszeni do uprawy maku dla zarobku.

W niezwykle groźnej sytuacji znalazły się kraje zachodniej i środkowej Afryki, które leżą na głównym szlaku handlu środkami odurzającymi do Europy. Instytucje finansowe i prawne są często słabe, co ułatwia handel narkotykami.

Ponadto, kraje tranzytowe nie są już tylko ogniwem w łańcuchu dostaw; stały się krajami docelowymi. Około połowa kokainy przemycanej przez zachodnią i środkową Afrykę obecnie pozostaje w regionie. Zmieniające się wzory konsumpcji środków odurzających podważają ciężko zdobyte sukcesy w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrego zarządzania.

Konwencje ONZ w sprawie środków odurzających, przestępczości i korupcji tworzą solidną podstawę dla ogólnoświatowych rozwiązań tych problemów. Instrumenty te oferują wyważone podejście do kwestii zapobiegania handlowi środkami odurzającymi, promowania innych sposobów zarobkowania dla rolników oraz umożliwiają osobom używającym środki odurzające korzystanie z praw człowieka i prawa do zdrowia.

Nasze wysiłki na rzecz promowania rozwoju oraz zwalczania środków odurzających i przestępczości będą bardziej skuteczne, jeżeli zostaną zakorzenione we współpracy partnerskiej z młodymi ludźmi, społeczeństwem obywatelskim, rządami i społecznością międzynarodową. Pracując razem możemy złagodzić cierpienie milionów ludzi i przerwać wpływ jaki środki odurzające i przestępczość mają na państwa, społeczności i rodziny.


2012-06-25

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×