facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Dzień Rodzin
Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
15 maja 2016 r.

W tym roku Międzynarodowy Dzień Rodzin przypada na czas ciężkich zmagań i tragedii dla rodzin na całym świecie. Wzrost brutalnego ekstremizmu, przymusowe wysiedlania, ekstremalne warunki pogodowe i inne wyzwania  mają negatywny wpływ na zdrowie i spójność rodzin będących w sytuacjach kryzysowych. Nawet we względnie stabilnych społeczeństwach wiele rodzin zmaga się z przemocą, dyskryminacją i ubóstwem.
 
To rodziny znajdują się na pierwszej linii frontu naszych wysiłków w realizacji odważnego i inkluzywnego planu – Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. Mają one kluczowe znaczenie w osiągnięciu trzeciego Celu - wszystkie państwa członkowskie ONZ zobowiązują się do zapewnienia wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz do promowania dobrostanu.
 
Dzieci rozwijają się najlepiej, kiedy są kochane, kiedy zapewnia się im opiekę zdrowotną, edukację i zaspakaja się ich podstawowe potrzeby. We wrażliwym okresie dojrzewania młodzi ludzie potrzebują emocjonalnego wsparcia, a także informacji i usług związanych ze zdrowiem seksualnym. Młode lesbijki i geje, biseksualiści, osoby trans-płciowe są znacznie bardziej narażeni na ryzyko samobójstwa niż ogół populacji, co czyni ich bezpieczeństwo oraz poczucie akceptacji kwestią zdrowia publicznego.
 
W wielu społeczeństwach kobiety i dziewczęta doświadczają dyskryminacji i przemocy w rodzinie, które przez całe ich życie mogą mieć poważny wpływ na ich zdrowie i byt. Życie rodzinne jest również kluczowe dla zdrowia osób starszych, które pozostają aktywne i sprawne, gdy ich udział jest doceniany przez rodzinę i społeczność.
 
Rządy państw muszą wspierać fundamentalną rolę rodziny we wszystkich jej formach. Powinny zapewniać dostęp do usług z zakresu zdrowia reprodukcyjnego, tak by rodzice mogli decydować o tym, kiedy mieć dzieci i jak duża ma być rodzina. Również opieka zdrowotna matek oraz urlop rodzicielski są kluczowe, by mogli oni zapewnić dzieciom jak najlepszy start w  życiu.
 
Wzywam rządy państw, biznes, instytucje i inne podmioty do potwierdzenia, że opieka jest zasadniczym elementem życia rodzinnego. Każdy w jakimś momencie życia wymaga opieki ze strony bliskich i wszyscy w rodzinie powinni móc ją zapewnić, gdy zajdzie taka potrzeba.
 
Promowanie warunków sprzyjających rodzinom i pozytywnych aspektów rodzicielstwa poprzez polityki i zapisy prawne może pomóc rodzinom w wychowywaniu szczęśliwych dzieci na wartościowych i  produktywnych dorosłych.
 
Nie pozostawianie nikogo w tyle oznacza nie pomijanie  żadnej rodziny.
 
W Międzynarodowym Dniu Rodzin opowiedzmy się za zrównoważonym rozwojem i tworzeniem wspierających środowisk, w których wszyscy członkowie rodzin w każdym wieku będą realizować swój potencjał i budować nasz świat.

2016-05-13

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×