facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 22 maja 2013 r.Obecnie społeczność międzynarodowa zwiększa swoje wysiłki na rzecz osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju i wypracowania planu na kolejne lata po roku 2015. Ważnym tematem w tej dyskusji są cele związane ze zrównoważonym rozwojem, wodą i bioróżnorodnością. Wydawać się może, że wody mamy pod dostatkiem, jednak tylko znikoma ilość wody na naszej planecie nadaje się do picia. Żyjemy w świecie odznaczającym się coraz większym brakiem bezpieczeństwa wodnego, w którym popyt na wodę często przekracza podaż, a jakość wody nie spełnia nawet minimalnych standardów. Jeśli obecne trendy zostaną zachowane, to w przyszłości zapotrzebowanie na wodę nie będzie zaspokojone. Różnorodność biologiczna i ekosystemy mają zasadnicze znaczenie dla wizji świata charakteryzującego się bezpieczeństwem wodnym. Ekosystemy mają wpływ na istnienie i dostęp lokalnych społeczności, regionów i całego świata do wody dobrej jakości. Lasy hamują erozję gleby, wpływają na ilość wody i chronią jej jakość. Tereny podmokłe obniżają ryzyko powodzi. Bioróżnorodność gleby pomaga zachować wodę dla upraw. Poprzez wprowadzenie rozwiązań uwzględniających środowisko naturalne w planach urbanistycznych możemy zbudować lepszy świat z dostatkiem wody dla przyszłych pokoleń tam, gdzie brak wody można dotkliwie odczuć w wyniku szybko postępującego procesu rozwoju miast. Biorąc pod uwagę znaczenie bioróżnorodności, Zgromadzenie Ogólne ONZ zachęca do korzystania z Konwencji o Różnorodności Biologicznej i jej Planu Strategicznego na lata 2011-2020 zawierającego tak zwane cele z Aichi, przy opracowywaniu programów rozwojowych po roku 2015. Podczas ubiegłorocznej Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju – Konferencji Rio+20, uczestnicy przyznali, że ekosystemy odgrywają ogromną rolę i mają wpływ na ilość i jakość wody. W przeszłości kładziono nacisk na kwestię równowagi między zużyciem wody i bioróżnorodnością, obecnie coraz bardziej rozumiemy w jaki sposób różnorodność biologiczna i bezpieczeństwo wodne wspomagają się nawzajem. To przejście z podejścia konfliktowego do podejścia synergicznego jest szczególnie docenianie w obecnym Międzynarodowym Roku Współpracy w Dziedzinie Wody. W tegorocznym Międzynarodowym Dniu Różnorodności Biologicznej wzywam wszystkie strony Konwencji o Różnorodności Biologicznej, które jeszcze nie ratyfikowały Protokołu z Nagoi dotyczącego dostępu do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwego i równego podziału korzyści wynikających z wykorzystania zasobów genetycznych, do zrobienia tego. W ten sposób wszyscy razem będziemy pracować nad kształtowaniem przyszłości, jaką chcemy mieć.


2013-05-21

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×