facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej
Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
22 maja 2011 r.

Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej przypadają podczas trwania Międzynarodowego Roku Lasów, ogłoszonego przez Zgromadzenie Ogólne NZ. Celem obchodów jest edukowanie oraz podniesienie świadomości globalnego społeczeństwa dotyczącej wartości lasów oraz przerażających skutków społecznych, ekonomicznych i środowiskowych w przypadku ich utraty. Korzyści płynące z lasów są nieocenione. Lasy gromadzą i przechowują wodę, stabilizują glebę, chronią bioróżnorodność oraz mają olbrzymie znaczenie w procesie regulacji klimatu i występowania gazów cieplarnianych, które powodują zmiany klimatu. Lasy generują zyski dla międzynarodowej gospodarki, a zasoby leśne dają utrzymanie setkom milionom najuboższych ludzi na świecie. Jednakże, pomimo coraz większego zrozumienia i docenienia znaczenia lasów dla ludzkości, lasy znikają w alarmującym tempie. Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej jest poświęcony potrzebie podjęcia pilnych działań. W ubiegłym roku, podczas Szczytu Różnorodności Biologicznej (Nagoya Biodiversity Summit) w Aichi, Japonii, rządy uzgodniły nowy plan strategiczny odnośnie bioróżnorodności. Cele, które zostały zdefiniowane w Aichi wymagają znaczącej redukcji tempa strat, degradacji i fragmentaryzacji wszystkich naturalnych środowisk, w tym lasów, do 2020 r. By osiągnąć te cele przyjęto Protokół o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów (Protokół z Nagoi). Lasy przechowują obszerny – i zaledwie częściowo skatalogowany – zasób bioróżnorodności. Wczesna ratyfikacja i realizacja Protokołu może wspomóc ochronę lasów oraz zrównoważone korzystanie z bioróżnorodności. To z kolei może przyczynić się do złagodzenia ubóstwa i wspomoże zrównoważony rozwój poszczególnych państw. Trwające negocjacje dotyczące zmian klimatu pokazują, że w obliczu zagrożenia wynikającego ze zmian klimatycznych, utraty bioróżnorodności i wyjałowienia gleby, rośnie świadomość znaczenia zapobiegania deforestacji i niszczeniu lasów. W pełni podtrzymuję tezę o olbrzymim znaczeniu lasów dla zrównoważonego rozwoju. Prawie dwadzieścia lat temu światowi przywódcy uznali Zasady Leśne z Rio (Rio Forest Principles) jako jedne z ważniejszych osiągnięć konferencji zwanej Szczytem Ziemi. Równie ważnym osiągnięciem była Konwencja o Różnorodności Biologicznej. W przyszłym roku pastwa ponownie się zgromadzą Rio de Janeiro na Konferencji NZ na temat Zrównoważonego Rozwoju (Rio +20). Konferencja ta będzie kamieniem milowym w dziedzinie ochrony lasów i bioróżnorodności. Zachęcam wszystkie społeczeństwa świata bo ponownego zobowiązania się do właściwego zarządzania, ochrony i  prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju wszystkich rodzajów lasów dla naszej wspólnej przyszłości.

2011-05-20

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×