facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Dzień Solidarności z Uwięzionymi i Zaginionymi Pracownikami ONZ Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 25 marca 2014 r.

Alex Collett Alec Collett (© UN Photo / Milton Grant)

Międzynarodowy Dzień Solidarności z Uwięzionymi i Zaginionymi Pracownikami ONZ jest obchodzony w rocznicę uprowadzenia Alec’a Collett’a, byłego dziennikarza, który pracował dla agendy ONZ do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA). Został on porwany przez uzbrojonego zamachowca w 1985 roku, a jego ciało odnaleziono dopiero pod koniec 2009 roku w dolinie Bekaa w Libanie. 

W Międzynarodowym Dniu Solidarności z Uwięzionymi i Zaginionymi Pracownikami ONZ wyrażam głębokie zaniepokojenie z powodu bezprawnego aresztowania i przetrzymywania pracowników Organizacji Narodów Zjednoczonych i organizacji humanitarnych, jak również brakiem kontaktu z tymi osobami. Wzywam do podjęcia natychmiastowych działań w celu zapewnienia im wolności i przysługujących im praw.

Większość tych przypadków dotyczy lokalnych pracowników ONZ. Są oni pełnoprawnymi i cenionymi członkami rodziny Organizacji Narodów Zjednoczonych, posiadają takie same prawa i przywileje jak inni pracownicy, lecz jednocześnie są bardziej narażeni na aresztowania i zatrzymania. Stanowczo wzywam państwa członkowskie przetrzymujące pracowników Organizacji Narodów Zjednoczonych do niezwłocznego zapewnienia dostępu do tych osób i pełnego poszanowania ich praw i przywilejów. 

Odczuwam głębokie rozczarowanie faktem, że niemal 20 lat po uchwaleniu Konwencji o bezpieczeństwie personelu ONZ i personelu pomocniczego z 1994 roku została ona ratyfikowana przez mniej niż połowę państw członkowskich, a tylko 28 państw ratyfikowało Protokół do Konwencji z 2005 roku. Wzywam wszystkie państwa do bezzwłocznego ratyfikowania Konwencji i jej Protokołu.

Obecnie świat jest o wiele bardziej niebezpiecznym miejscem dla pracowników ONZ i organizacji humanitarnych niż zaledwie kilka lat temu. Na dzień 21 marca, 56 pracowników ONZ pozostawało w aresztach, a 4 pracowników ONZ i personelu pomocniczego było porwanych i przetrzymywanych przez organizacje pozapaństwowe. Wzywam wszystkie strony do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu zapewnienia ich natychmiastowego uwolnienia.

Jestem szczególnie zaniepokojony sytuacją naszych odważnych pracowników działających na terytorium Syrii. Według agendy ONZ do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA), do połowy marca tego roku 22. pracowników pozostawało w aresztach lub było uznanych za zatrzymanych. Ponadto trzech pracowników zaginęło. 

Głęboko niepokoi mnie wzrost liczby porwań dla okupu. Jestem też przerażony panującą bezkarnością, przejawiającą się tym, że ogromna większość spraw dotyczących aresztowań, zatrzymań i zaginięć członków personelu nie jest ścigana. Wzywam do położenia kresu kulturze bezkarności i do ścigania wszystkich osób odpowiedzialnych za te przestępstwa.

Wzywam wszystkie Państwa Członkowskie do dołożenia wszelkich starań, by rozstrzygnąć sprawy zaginionych pracowników oraz zapobiec uprowadzeniom i porwaniom zakładników przez uzbrojone grupy lub gangi przestępcze działające na ich terytoriach. Apeluję również o powstrzymanie się od aresztowań pracowników Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz o zwolnienie osób już zatrzymanych.

Te niezwykle odważne osoby prowadzą działania ratujące ludzkie życie, powierzone Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej organizacjom partnerskim. Dziś, w Międzynarodowym Dniu Solidarności, okazujemy naszą solidarność z tymi osobami, żądając podjęcia natychmiastowych działań w celu zakończenia ich cierpień, aby mogły cieszyć się zasłużonymi prawami i przywilejami. 

 

2014-03-25

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×