facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Dzień Solidarności z Ludnością Palestyńską Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 29 listopada 2014 r.

Minął kolejny dramatyczny i smutny rok dla Palestyńczyków, Izraelczyków i wszystkich tych,  którzy pragną pokoju. Tego lata byliśmy świadkami okrutnej wojny w Strefie Gazy, która trwała przez 50 bezlitosnych dni. Był to trzeci tak brutalny konflikt w przeciągu ostatnich sześciu lat w tym rejonie świata.
W ostatnich miesiącach odwiedziłem ten region dwukrotnie: po raz pierwszy, aby pomóc zakończyć trwające walki, kolejny raz, żeby ocenić sytuację i wesprzeć działania dążące do odbudowy rejonu.
Powtórzę to, co powiedziałem w Gazie: potępiam ataki rakietowe Hamasu, które wymierzone były w izraelskich cywilów. Nie przyniosły one nic poza cierpieniem wszystkich stron.
Powtórzę też to, co powiedziałem w Izraelu: skala zniszczeń dokonanych przez izraelskie wojsko podaje w wątpliwość poszanowanie zasady rozróżniania żołnierzy od ludności cywilnej oraz zasady proporcjonalności odnośnie stosowania metod i środków walki zbrojnej. Pojawiło się też wiele głosów, aby winni zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Jest jeszcze wiele do zrobienia w kwestii ochrony ludności cywilnej oraz przestrzegania międzynarodowych praw człowieka i prawa humanitarnego.
Długotrwałą stabilizację można osiągnąć tylko poprzez rozwiązanie problemów leżących u podstaw konfliktu. Oznacza to zniesienie Strefy Gazy, zakończenie 50-letniej okupacji terytorium palestyńskiego i zajęcie się sprawą bezpieczeństwa Izraela.
W Dniu Solidarności z Ludnością Palestyńską jesteśmy sercem z licznymi palestyńskimi uchodźcami w Strefie Gazy i poza nią. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie - UNRWA pomaga milionom Palestyńczyków w Strefie Gazy, na Zachodnim Brzegu, a także w Jordanii, Libanie i Syrii. Zachęcam wszystkich donorów do kontynuowania ogromnego wsparcia dla UNRWA i odbudowy Gazy.
Jestem głęboko zaniepokojony sytuacją w Jerozolimie i na Zachodnim Brzegu.  Ekstremiści po obu stronach dyktują warunki. Wzywam wszystkie strony do sprzeciwienia się tym siłom, zachowania powściągliwości i poszanowania dla statusu quo w tych miejscach świętych. Wielokrotnie potępiałem działalność osadników żydowskich na Zachodnim Brzegu, w tym w okupowanie Wschodniej Jerozolimie.
Zakończenie konfliktu może nastąpić tylko poprzez negocjacje i sprawiedliwe rozwiązanie polityczne oparte na właściwych rezolucjach ONZ.
Ludność izraelska i palestyńska stoi przed problemem dzielenia losu na wspólnej ziemi. Nie ma mowy o wyeliminowaniu którejkolwiek ze stron. Jednak mocno obawiam się, że z każdym kolejnym dniem mieszkańcy tego regionu zatracają poczucie jedności, empatii i wzajemnego zrozumienia dla człowieczeństwa i wspólnej przyszłości.
W tym Międzynarodowym Dniu Solidarności z Ludnością Palestyńską, wzywam wszystkie strony do zażegnania konfliktu. Bezmyślny proces destrukcji musi się skończyć. Nadszedł czas na zaprowadzenie rzeczywistego pokoju.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Solidarności z Ludnością Palestyńską, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych rezolucją 32/40 B z 2 grudnia 1977 r. oraz 34/65 D z 12 grudnia 1979 r., oraz kolejnymi rezolucjami dotyczącymi kwestii palestyńskiej.  
Dzień 29 listopada ma szczególne znaczenie dla ludności palestyńskiej. Tego dnia w 1947 roku Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję 181 (II) zwaną Rezolucją Podziału.  Był to projekt podziału terytorium mandatowego na dwie części: państwa żydowskiego i państwa arabskiego, natomiast Jerozolima jako miasto o statusie corpus separatum pozostawała pod międzynarodowym nadzorem. Przyjęta rezolucja zakładała powstanie dwóch państw, ale do chwili obecnej powstało tylko jedno niepodległe i suwerenne państwo: Izrael.  
Międzynarodowy Dzień Solidarności z Ludnością Palestyńską przypomina społeczności międzynarodowej, że kwestia Palestyny nadal pozostaje nierozwiązana, a naród palestyński nie uzyskał swoich niezbywalnych praw określonych przez Zgromadzenie Ogólne, takich jak prawo do samostanowienia, niepodległości i suwerenności oraz prawo do powrotu do domów i swojej ziemi, którą musieli opuścić.
W odpowiedzi na wezwanie ONZ rządy państw i społeczeństwo obywatelskie podejmuje w Międzynarodowym Dniu Solidarności z Ludnością Palestyńską szereg działań, takich jak wyrażanie solidarności z ludnością palestyńską, organizacja spotkań, przygotowanie materiałów informacyjnych czy pokazy filmowe.
Każdego roku podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Solidarności w siedzibie ONZ w Nowym Jorku odbywa się specjalne spotkanie Komitetu ds. Realizacji Niezbywalnych Praw Ludności Palestyńskiej. Głos zabierają: Sekretarz Generalny ONZ, Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego, Przewodniczący Rady Bezpieczeństwa, przedstawiciele agendy systemu Narodów Zjednoczonych, organizacje międzynarodowe i przedstawiciele Palestyny. Zapraszane są organizacje pozarządowe, a w ich imieniu przemawia przedstawiciel międzynarodowej społeczności organizacji pozarządowych akredytowanych przy Komitecie. Spotkanie jest transmitowane na żywo w Internecie.
Corocznie, z okazji Międzynarodowego Dnia Solidarności, Dział ds. Praw Palestyńczyków przy Sekretariacie ONZ publikuje specjalny biuletyn zawierający teksty przemówień i oświadczeń.
Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Solidarności z Ludnością Palestyńską organizowana jest w Nowym Jorku wystawa lub wydarzenie kulturalne i pokaz filmu dokumentalnego związanego z Palestyną, sponsorowane przez Komitet ds. Realizacji Niezbywalnych Praw Ludności Palestyńskiej i we współpracy ze Stałą Obserwacyjną Misją Palestyny przy Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Również Biuro NZ w Genewie (ungeneva.ngoliaison@unog.ch) oraz Wiedniu (protocol@unvienna.org) organizuje spotkania z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Solidarności z Ludnością Palestyńską.   
Centra Informacji ONZ na całym świecie służą pomocą, udostępniając materiały informacyjne rządom państw, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom chcącym zorganizować obchody Międzynarodowego Dnia Solidarności. W 2011 roku Centra Informacji ONZ promowały Międzynarodowy Dzień Solidarności z Ludnością Palestyńską i rozpowszechniały w językach oficjalnych i lokalnych przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ. W Brukseli, Genewie, Harare, Manamie, Moskwie, Pretorii i innych miastach świata zorganizowano wystawy, pokazy filmowe i dyskusje panelowe.
Więcej informacji o Kwestii Palestyńskiej jest dostępnych na stronach: Działu ds. Praw Palestyńczyków www.un.org/depts/dpa/qpal/solidarityday.htm b, facebook.com/UN.palestinianrights, twitter.com/unispal oraz na stronie Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie www.unic.un.org.pl/palestyna/.
 

2014-11-28

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×