facebook facebook instagram youtube

W przesłaniu z okazji
Międzynarodowego Dnia Tolerancji (16 listopada)
Sekretarz Generalny ONZ wzywa do podejmowania aktywnych starań by poznać się lepiej nawzajem.

Bierna akceptacja odmienności innych nie wystarcza
– podkreśla Sekretarz Generalny.

Różnorodność była i jest cechą charakterystyczną dla ludzkiej egzystencji. Mimo to ludzie z trudem akceptują ten fakt. Brak tolerancji dla innych nadal pozostaje źródłem ogromnego cierpienia człowieka na co dzień.

Z tego powodu walka z nietolerancją i wszelkimi jej przejawami stanowiła podstawę działań Organizacji Narodów Zjednoczonych w ciągu 60 lat jej istnienia. Obecnie tolerancja jest bardziej potrzebna niż kiedykolwiek w historii Narodów Zjednoczonych. W świecie intensywnej konkurencji gospodarczej, przemieszczania się ludności i zmniejszających się odległości, napięcia wynikające z koegzystencji ludzi pochodzących z różnych kultur i posiadających inne przekonania niż nasze są bardzo zauważalne. Obserwujemy sprzeciw w postaci wzrastającej na świecie ksenofobii i ekstremizmu. Wymaga to naszej silnej reakcji.

Tworzenie kultury tolerancji jest ważnym początkiem. Taka kultura musi koniecznie opierać się na zwiększonej ochronie prawnej i edukacji. Nie mniej ważna jest inicjatywa poszczególnych osób. Tolerancja nie może oznaczać po prostu biernej akceptacji odmienności innych ludzi. Musi pociągać za sobą aktywne starania nas wszystkich, by poznać się lepiej nawzajem, zrozumieć źródła różnic pomiędzy nami i odkryć to wszystko, co jest najlepsze w naszych przekonaniach i tradycjach. Tylko w wyniku takiego procesu poszukiwania możemy zdać sobie sprawę, że to, co nas łączy jest dużo silniejsze od tego, co nas dzieli.

Jeśli chcemy osiągnąć pokój w tym nowym stuleciu, musimy już dziś zacząć się wzajemnie szanować – jako jednostki, z których każda ma prawo określać własną tożsamość i należeć do wybranej przez siebie wiary i kultury; jako jednostki, które wiedzą, że możemy cenić to, kim jesteśmy i nie nienawidzić tego, czym nie jesteśmy.

W dokumencie końcowym niedawno zakończonego Światowego Szczytu Narodów Zjednoczonych, wszystkie rządy świata twierdzą: „Uznajemy, że wszystkie kultury i cywilizacje przyczyniają się do wzbogacenia ludzkości. Potwierdzamy wagę poszanowania różnorodności religijnej i kulturowej na całym świecie. Aby promować międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo, zobowiązujemy się do … propagowania tolerancji, szacunku, dialogu i współpracy różnych kultur, cywilizacji i narodów.”

W tym Międzynarodowym Dniu Tolerancji zobowiążmy się do urzeczywistnienia tych słów, do celebrowania naszej różnorodności, uczenia się z naszych różnic, oraz do wykorzystania ich we wzmacnianiu więzi łączących całą ludzkość.

2005-11-15

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×