facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Dzień Tolerancji Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 16 listopada 2013 r.

Żyjemy w czasach ogólnoświatowych przemian. Powstają nowe ośrodki władzy i życie gospodarcze rozwija się dynamicznie. Osiągnięcia technologiczne przyczyniają się do coraz większego zacieśnia związków pomiędzy ludźmi, a wymiana międzykulturowa zatacza coraz szersze kręgi – lecz to wszystko nie oznacza, że rozumiemy się coraz lepiej. Struktura społeczeństwa jest bardziej zróżnicowana, ale w zbyt wielu miejscach na świecie nasila się zjawisko nietolerancji. Na całym świecie narody i społeczności zmagają się z dogłębnymi i długotrwałymi wyzwaniami na polu gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Poziom ubóstwa, głodu i chorób jest nie do zaakceptowania. Każdy rejon odczuwa rosnący wpływ zmian klimatycznych. Katastrofy naturalne stale przypominają nam o bezbronności ludzi. Konflikty toczą się w każdym zakątku świata, a społeczeństwa nękają niepokoje. Miliony osób są narażone na codzienną przemoc i zostają zmuszone do porzucenia swoich domostw. Nie ma jednostkowych rozwiązań dla tych wielowymiarowych i powiązanych ze sobą problemów. Postęp możemy osiągnąć tylko jako społeczność składająca się z narodów i kultur, czerpiąc z ludzkiej solidarności i uznając, że łączy nas wspólny los. I dlatego tolerancja ma tak wielkie znaczenie. Tolerancja nie może być pasywna. Wymaga dokonywania świadomych wyborów opartych na wzajemnym zrozumieniu i szacunku, szczególnie gdy istnieje niezgoda. Tolerancja uznaje różnorodność za naszą siłę, jest źródłem kreatywności i bodźcem do odnowy wszystkich społeczeństw. Tolerancji możemy i musimy się nauczyć. Musimy uczyć chłopców i dziewczęta nie tylko jak współegzystować ze sobą, lecz także jak podejmować wspólne działania jako obywatele naszego świata. Musimy wspomagać tolerancję, promować zrozumienie międzykulturowe i szacunek – począwszy od parlamentów aż po place zabaw dla dzieci. Musimy zwalczać rosnącą nierówność i odrzucić wykluczenie społeczne za względu na płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną oraz pochodzenie etniczne czy wyznawaną religię. Tolerancja to najmocniejszy fundament pod budowę pokoju i pojednania. Jest niezmiernie ważna zwłaszcza teraz, w czasach nagłych i niebywałych zmian. W Międzynarodowym Dniu Tolerancji wzywam przywódców państw i działaczy społecznych – oraz wszystkich, którzy korzystają z tradycyjnych i społecznych mediów, a także tych, którzy mają wpływ na swoich rówieśników – do opowiedzenia się za tolerancją i przyznania, że jest ona spoiwem jednoczącym nas wszystkich we wspólnej podróży w kierunku pokojowej i  zrównoważonej przyszłości.


2013-11-16

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×