facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Dzień Tolerancji Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 16 listopada 2014 r.

Żyjemy w czasach rosnącego i agresywnego ekstremizmu, radykalizmu oraz narastających konfliktów, w których ludzkie życie nie jest szanowane. Obecnie odnotowujemy największą liczbę osób wysiedlonych na skutek walk od czasu II Wojny Światowej. W wyniku bezsensownych starć na całym świecie giną niewinni ludzie. Najmłodsze ofiary są pozbawione dzieciństwa, werbowane pod przymusem do grup zbrojnych, wykorzystywane, a nawet porywane tylko dlatego, że chcą zdobyć edukację.
Żyjące w pokoju demokratyczne społeczeństwa nie są wolne od uprzedzeń i  przemocy. Rośnie wrogość i dyskryminacja wobec osób przekraczających granice państw w poszukiwaniu azylu lub perspektyw, których nie mają w rodzinnym kraju. Zbrodnie powodowane nienawiścią i inne formy nietolerancji szkodzą zbyt wielu społecznościom i często podsycane są przez nieodpowiedzialnych liderów szukających korzyści politycznych.
Wielokrotnie zwracałem się do światowych przewódców z apelem, by chronili ludzi przed prześladowaniami i zachęcali do tolerancji bez względu na narodowość, religię, język, rasę, orientację seksualną lub jakiekolwiek inne różnice. Takie podziały rzucają cień na nasze wspólne człowieczeństwo.
Międzynarodowy Dzień Tolerancji jest okazją, by ponownie potwierdzić nasze zobowiązanie do działań na rzecz uznania oraz ochrony powszechnych praw człowieka i podstawowych wolności. Są one niezbędne dla trwałego pokoju.
Organizacja Narodów Zjednoczonych jest zaangażowana w zwiększanie tolerancji  poprzez promowanie wzajemnego zrozumienia miedzy kulturami i narodami. Jest to imperatyw, który leży u podstaw Karty Narodów Zjednoczonych. Zachęcanie do tolerancji jest też jednym z głównych celów Międzynarodowej Dekady Zbliżania Kultur, która trwać będzie do roku 2022. Sojusz Cywilizacji toruje drogę do większego zrozumienia międzykulturowego.
W ten Międzynarodowy Dzień Tolerancji wzywam wszystkich ludzi i rządy do podejmowania zdecydowanych działań, by pokonać strach, nienawiść i ekstremizm na drodze dialogu, zrozumienia i wzajemnego szacunku. Wznieśmy się ponad podziały i zjednoczmy dla naszej wspólnej przyszłości.
 

2014-11-14

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×