facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Dzień Tolerancji
Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
16 listopada 2015 r.


70 lat temu społeczność międzynarodowa przyjęła Kartę Narodów Zjednoczonych, zawierającą słowa: „My, Ludy Narodów Zjednoczonych zdecydowane (…) postępować tolerancyjnie”. Dziś, w świecie wstrząsanym niepokojami i zmianami, to wezwanie pozostaje kluczowym fundamentem naszej pracy.
 
Żyjemy w świecie, w którym ludzie są coraz bardziej wzajemnie powiązani ze sobą – ale nie przekłada się to na coraz większe zrozumienie. Społeczeństwa stają się coraz bardziej zróżnicowane – mimo to poziom nietolerancji rośnie w wielu miejscach na świecie. Napięcia wyznaniowe pojawiają się w sercu wielu konfliktów, powodując wzrost brutalnego ekstremizmu, liczby przypadków pogwałceń praw człowieka i czystek na tle kulturowym. Największy kryzys przymusowych wysiedleń od czasu Drugiej Wojny Światowej zaowocował przejawami nienawiści i ksenofobii wobec uchodźców i innych ludzi.
 
Tolerancja to znacznie więcej niż bierne akceptowanie „innych”. Niesie ona ze sobą zobowiązanie do podejmowania działań, musi być nauczana, pielęgnowana i chroniona. Tolerancja wymaga inwestowania państw w dobro ludzi, edukację, budowę i wykorzystanie pełnego potencjału każdego człowieka. Oznacza także tworzenie inkluzywnych społeczeństw opartych na szacunku dla praw człowieka, społeczeństw w których strach, brak zaufania i marginalizacja ludzi są zastąpione przez pluralizm, partycypację i szacunek dla odmienności.
 
Takie właśnie jest przesłanie Międzynarodowego Dnia Tolerancji – odzwierciedlone w Deklaracji Zasad Tolerancji, przyjętej przez UNESCO w 1995 roku. Ta sama idea przyświeca ogłoszonej przez UNESCO Międzynarodowej Dekadzie Zbliżenia Kultur (2013 - 2022).
 
W Międzynarodowy Dzień Tolerancji przyznajmy, że istnieje rosnące zagrożenie stwarzane przez tych, którzy dążą do podziałów. Opowiedzmy się za wytyczeniem nowej drogi opartej na dialogu, spójności społecznej i wzajemnym zrozumieniu.

2015-11-16

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×