facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 21 marca 2015 r.

Apartheid – zbrodnia przeciwko ludzkości

Pogrzeb osób zabitych przez policję

południowoafrykańską w Uitenhage

w Prowincji Przylądkowej, RPA

(1 marca, 1985 r.)
„Doświadczenia przeżytych tragedii w walce z dyskryminacją”
Każdego dnia miliony ludzi na całym świecie doświadcza przejawów nienawiści, niesprawiedliwości i upokarzającego traktowania ze względu na kolor skóry, pochodzenie, narodowości, przynależności etnicznej lub z powodu innych, jakoby rasowych, cech. Taka dyskryminacja leży u podstaw ucisku, ubóstwa, niewolnictwa, ludobójstwa i wojen.  
Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową jest okazją do złożenia ponownego  zobowiązania do budowy sprawiedliwego i równego świata, gdzie ksenofobia i bigoteria znikną z powierzchni ziemi. Musimy przyswoić lekcje, których uczy nas historia i zrozumieć, że dyskryminacja rasowa prowadzi do katastrofalnych skutków. Musimy zachować pamięć o tragicznych wydarzeniach historycznych i wykorzystać naszą wiedzę, by  wykorzenić uprzedzenia oraz do nauczania tolerancji, niedyskryminacji i szacunku dla różnorodności wszędzie na świecie. 
W tym roku obchodzimy pięćdziesięciolecie Międzynarodowej Konwencji w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej oraz ogłosiliśmy obchody Międzynarodowej Dekady Ludności Pochodzenia Afrykańskiego. Ostatnie pięćdziesiąt lat przyniosło postęp w walce z rasizmem i dyskryminacją rasową. Skończyła się era kolonializmu i apartheidu, a rozpoczął się światowy ruch na rzecz równości dla wszystkich ludzi. Jednakże, zarówno wydarzenia historyczne, jak i współczesne pokazują, że dyskryminacja rasowa w dalszym ciągu stanowi wraźne zagrożenie dla ludzi w wielu regionach świata.  
Trwały pokój można zbudować tylko przy założeniu, że wszyscy ludzie mają równe prawa i zapewnioną  godność – bez względu na pochodzenie etniczne, płeć, wyznawaną religię czy status społeczny. Wzywam wszystkie państwa do ratyfikowania Międzynarodowej Konwencji w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej, do promowania wierności historycznej, prowadzenia stanowczej polityki i wdrożenia prawa, które zapobiegnie wszelkim formom dyskryminacji, zgodnie z zapisami Konwencji.  
 
 

2015-03-20

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×