facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 17 października 2013 r.

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem obchodzony jest w czasie, kiedy społeczność międzynarodowa realizuje dwa cele. Pierwszym jest zwiększenie wysiłków na rzecz osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju, drugim sformułowanie zestawu kolejnych zadań, które ukierunkowałyby nasze prace po roku 2015, czyli po ostatecznym terminie osiągnięcia tych Celów. Najważniejszy priorytet nowej agendy rozwoju po roku 2015 roku to zwalczanie ubóstwa, natomiast zrównoważony rozwój będzie stanowić jej trzon. Wszakże jedynym sposobem, aby nieodwracalnie wyeliminować ubóstwo jest wprowadzenie zrównoważonego rozwoju na całym świecie. Mamy jeszcze wiele do zrobienia. Co prawda, poziom ubóstwa znacznie spada, jednak postęp nadal pozostaje nierówny. Nasze imponujące osiągnięcie, jakim jest ograniczenie o połowę poziomu ubóstwa na świecie nie powinno przysłonić faktu, że nadal ponad 1, 2 miliarda ludzi żyje w skrajnej biedzie. Zbyt wiele osób, zwłaszcza kobiet i dziewcząt, wciąż pozostaje bez dostępu do dobrej jakościowo edukacji, opieki zdrowotnej i przyzwoitych warunków mieszkaniowych oraz żyje w nieodpowiednich warunkach sanitarnych. Zbyt wielu młodych ludzi nie ma pracy i kwalifikacji dostosowanych do potrzeb rynku. Rosnące nierówności w wielu krajach - zarówno bogatych, jak i biednych – przyczyniają się do coraz większego wykluczenia z życia gospodarczego, społecznego i politycznego. Wiemy, że skutki zmian klimatycznych i utrata różnorodności biologicznej najbardziej dotknęły najbiedniejszych ludzi. Właśnie z tych wszystkich powodów, potrzebujemy silnych i właściwych instytucji. Musimy wzmocnić nasze działania oraz wysłuchać tych, których głos pozostaje pominięty - ludzi żyjących w ubóstwie, a w szczególności ludność rdzenną, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, bezrobotnych, imigrantów oraz grupy mniejszościowe. Musimy wspierać ich dążenia do wydobycia się z ubóstwa i budowania lepszej przyszłości dla nich samych i ich rodzin. Jeżeli mamy budować przyszłość, jakiej wszyscy pragniemy, to z uwagą musimy wysłuchać i rozważył głosy osób zmarginalizowanych. W ubiegłym roku ONZ przeprowadziła bezprecedensowy globalny dialog na temat budowy świata, w którym chcielibyśmy żyć. Dialog ten musi być kontynuowany, musimy dążyć do aktywnego i znaczącego włączenia biednych ludzi do życia w społeczeństwie. Razem możemy stworzyć zrównoważony świat, w którym będzie panował pokój i dostatek, sprawiedliwość i równość – świat pełen godnego życia dla wszystkich ludzi.


2013-10-16

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×