facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Tydzień Nauki i Pokoju Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 11 – 17 listopada 2013 r.

Dwadzieścia pięć lat temu Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło obchody Międzynarodowego Tygodnia Nauki i Pokoju. Nauka i technologia odgrywają ważną rolę w promowaniu postępu i pokoju na świecie. Mają znaczenie dla wielu dziedzin związanych m.in. ze zmianami klimatu, zdrowiem publicznym, bezpieczeństwem żywnościowym, tworzeniem odpowiednich warunków sanitarnych, rozbrojeniem czy ograniczeniem skutków klęsk żywiołowych. Jednakże zbyt często osoby sprawujące władzę nie zdają sobie sprawy z tego, w  jaki sposób współczesna nauka i technologia mogą przyczynić się do rozwiązania problemów nurtujących nasz świat. Co więcej, zbyt dużo rejonów świata jest pozbawionych dostępu do osiągnięć naukowych. Dlatego też jednym z ważniejszych wyzwań pozostaje prowadzenie badań dotyczących osób żyjących w ubóstwie, które powinny uwzględniać potrzeby najbiedniejszych i najbardziej bezbronnych ludzi na świecie, na przykład drobnych rolników. Musimy także zmniejszyć przepaść cyfrową, zwiększyć dostęp do technologii informacyjnej oraz rozwinąć edukację, a także lepiej przygotowywać ludzi do pracy w dziedzinie nauki, technologii, inżynierii i matematyki. Podjęcie takich wysiłków jest konieczne, by przyspieszyć realizację Millenijnych Celów Rozwoju oraz stworzyć nową i  śmiałą wizję na czas po 2015 roku. Nauka może dać nam wiele odpowiedzi na pytanie jak zapobiec zagrożeniom z jakimi boryka się ludzkość, z kolei innowacyjne rozwiązania mogą stać się szansą na poprawę sytuacji. Nasze pokolenie jest pierwszym, które posiada wiedzę i narzędzia do zwalczenia ekstremalnego ubóstwa. Nasze pokolenie jest tym, które musi i wie jak budować zrównoważoną przyszłość oraz posiada właściwą technologię, by to zrobić. Jesteśmy także odpowiedzialni za chronienie ludzkości przed destruktywnym wykorzystaniem osiągnięć naukowych. Możemy również wspólnie pracować na rzecz świata wolnego od broni nuklearnej oraz wstrzymać rozpowszechnianie innej broni masowego rażenia. Możemy to wszystko nie tylko zrobić, ale także znacznie więcej, jeśli będziemy razem pracować i spowodujemy, by nauka była wykorzystana dla dobra każdego człowieka w każdym zakątku świata. Musimy domagać się uprawiania polityki prowadzonej w oparciu o konkretne rezultaty. Mam nadzieję na współpracę z naukowcami i ośrodkami akademickimi oraz ze wszystkimi, którzy chcą i mogą przyczynić się do realizacji ogólnoświatowej misji Narodów Zjednoczonych – budowy pokoju, dążenia do rozwoju i respektowania praw człowieka. Życzę wszystkim pomyslnego przebiegu obchodów Międzynarodowego Tygodnia Nauki i Pokoju.


2013-11-11

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×