facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Dnia Alfabetyzacji
8 września 2003 r.

W tym roku po raz pierwszy obchodzimy Dzień Alfabetyzacjiw ramach Dekady Narodów Zjednoczonych na rzecz Alfabetyzacji, której uroczyste rozpoczęcie nastąpiło w lutym 2003 r. Międzynarodowa społeczność podjęła działania nad poprawą wskaźnika umiejętności czytania i pisania na świecie o pięćdziesiąt procent do 2015 roku.

Na świecie żyje obecnie ponad 860 milionów niepiśmiennych dorosłych, z których dwie trzecie to kobiety. Pomaganie im w nabyciu umiejętności czytania i pisania nie jest tylko celem samym w sobie. To warunek wstępny do realizacji innych celów, które świat postawił przed sobą w Deklaracji Milenijnej. Alfabetyzacja otwiera drzwi do nauki przez całe życie, ma zasadnicze znaczenia dla rozwoju i zdrowia, otwiera drogę dla uczestnictwa demokratycznego i aktywnego obywatelstwa.

Jakkolwiek największe wyzwanie występuje w krajach rozwijających się, żadne społeczeństwo na świecie nie może stwierdzić, że analfabetyzm został w pełni wykorzeniony. Wiele krajów rozwiniętych doświadcza skromnych, lecz niepokojących poziomów analfabetyzmu. We wszystkich krajach analfabetyzm związany jest z ubóstwem, społecznym wykluczeniem i nierównością.

Walka z analfabetyzmem nie może więc być podejmowana w izolacji. Wymaga ona zintegrowanego podejścia, które umieści piśmienność w określonym kontekście. Powinny ją podjąć wszystkie działające podmioty - rząd na każdym poziomie, społeczeństwa obywatelskie, sektor prywatny, grupy społeczne, zawodowi edukatorzy i, co jest niemniej ważne, rodzina, przyjaciele i znajomi osób, starających się rozwinąć swe umiejętności pisania i czytania.

Zdobywanie umiejętności pisania i czytania jest procesem poszerzającym horyzonty, dającym milionom ludzi dostęp do wiedzy i informacji, zwiększa szanse i stwarza możliwości budowania lepszego życia. Umiejętność czytania i pisania ma zasadnicze znaczenie dla niezależności kobiet i edukacji dziewcząt, jest najlepszym znanym nam sposobem służącym rozwojowi całego społeczeństwa. Dlatego też pierwsze dwa lata Dekady Alfabetyzacji położą szczególny nacisk na zwalczanie analfabetyzmu w śród kobiet, jako krok w kierunku naszego ostatecznego celu jakim jest powszechna alfabetyzacja. W tym Dniu przyrzeknijmy sobie pracować razem dla zapewnienia, aby analfabetyzm nie miał miejsca w XXI wieku.

2003-09-08

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×