facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Dnia Praw Człowieka
10 Grudnia 2022 r.

Coraz bardziej pogłębia się problem głodu i ubóstwa, co stanowi naruszenie praw ekonomicznych i społecznych setek milionów ludzi.

Zmniejsza się przestrzeń do wolności obywatelskiej.

W niemal każdym regionie świata zagrożona jest wolność mediów i bezpieczeństwo dziennikarzy.  

Maleje zaufanie do instytucji zwłaszcza wśród młodych ludzi.

Pandemia COVID-19 przyczyniła się do zwiększenia liczby przypadków przemocy wobec kobiet i dziewcząt.

Rozprzestrzenia się rasizm, nietolerancja i dyskryminacja.

Nowe wyzwania w zakresie praw człowieka wynikają z trójstronnego kryzysu globalnego, jakim są zmiany klimatyczne, zanik różnorodności biologicznej i zanieczyszczanie środowiska.

Tymczasem dopiero teraz zaczynamy zdawać sobie sprawę z zagrożenia, jakie dla praw człowieka stanowią niektóre spośród nowych technologii.

Obecne trudne czasy wymagają ponownego podjęcia naszego zobowiązania do przestrzegania wszystkich praw człowieka: obywatelskich, kulturowych, gospodarczych, politycznych i społecznych. 

Wezwanie do działania, które ogłosiłem w 2020 roku, nadaje kluczową rolę prawom człowieka, które stanowią punkt wyjścia dla wyzwań przed którymi stoimy.

Ten punkt widzenia znalazł potwierdzenie w moim raporcie dotyczącym „Naszej Wspólnej Agendy”, który wzywa do ponownego zawarcia umowy na rzecz społeczeństwa, której fundamentem są prawa człowieka. 

Przypadająca w przyszłym roku 75. rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka powinna stanowić dla nas okazję do działania.

Wzywam państwa członkowskie, społeczeństwo obywatelskie, sektor prywatny i wszystkich ludzi do postawienia praw człowieka w centrum działań mających na celu powstrzymanie obecnych destrukcyjnych trendów. 

Prawa człowieka są podstawą ludzkiej godności i fundamentem pokojowych, otwartych, sprawiedliwych, równych i dobrze prosperujących społeczeństw. 

Są one siłą jednoczącą społeczeństwa i hasłem do działania. 

Odzwierciedlają one najbardziej fundamentalną wartość, która nas łączy – nasze wspólne człowieczeństwo. 

W Dniu Praw Człowieka potwierdzamy uniwersalność i niepodzielność wszystkich praw, stając w obronie praw człowieka dla wszystkich ludzi.

2022-12-07

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×