facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Dnia Praw Człowieka
10 grudnia 2005 r.

Pięćdziesiąt siedem lat po przyjęciu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka zakazującej wszelkich form tortur oraz kar lub traktowania w sposób okrutny, nieludzki lub poniżający, tortury pozostają wciąż zbyt powszechne. W ostatnim czasie obserwujemy rozwój niepokojącej tendencji do odstępowania od zakazu tortur przez kraje, które uzasadniają ten proceder własnym bezpieczeństwem. Postawmy sprawę jasno: tortury w żadnym wypadku nie mogą być instrumentem walki z terrorem, ponieważ same w sobie są instrumentem terroru.

Zakaz tortur jest powszechnie przyjętą zasadą w prawie międzynarodowym. Jest to zakaz jednoznaczny i absolutny. Obowiązuje on wszystkie państwa i terytoria podlegające ich jurysdykcji i stałej kontroli zarówno w czasie wojny jak i pokoju. Tortury są niedopuszczalne bez względu na to jak je nazwiemy - okrutne, nieludzkie traktowanie ludzi jest nie do przyjęcia i nie zgodne z prawem.

Państwa muszą szanować ten zakaz i stanowczo walczyć z bezkarnością sprawców tortur. Ci, którzy stosują tortury lub przyzwalają na jakąkolwiek formę tortur lub innego okrutnego i poniżającego traktowania oraz ci, którzy dokonują takich aktów nie powinni pozostać bezkarni. Żadne państwo nie może godzić się na stosowanie tortur przez innych. Oznacza to, że ludzie nie mogą być wydalani do innego państwa jeśli istnieje jakiekolwiek przypuszczenie, że poddani będą torturom.

Społeczność międzynarodowa musi zdecydowanie i jednoznacznie opowiedzieć się przeciwko torturom we wszystkich ich formach. Wzywam wszystkie państwa, które jeszcze nie ratyfikowały Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania, jak również Protokołu Dodatkowego do tej Konwencji, do uczynienia tego. Nalegam by wszystkie państwa udostępniły Specjalnemu Sprawozdawcy do Spraw Tortur niczym nieograniczony dostęp do przetrzymywanych osób. Dostęp bez przeszkód jest niezbędny dla ochrony tych ludzi, których odosobnienie naraża na nadużycia. Razem musimy dopuścić do głosu i zadośćuczynić osobom przetrzymywanym, ofiarom tortur i tym, którzy je przetrwali.

Ludzkość staje dziś w obliczu poważnego wyzwania. Terror jest groźbą rzeczywistą i namacalną. Niemniej jednak strach przed terroryzmem nie może usprawiedliwiać stosowania tortur. Nikt nie powinien lekceważyć rozpowszechniania się metod okrutnego i nieludzkiego karania, które w wielu społeczeństwach w większym stopniu dotyka najbardziej bezbronnych ludzi: uwięzionych, pozbawionych wpływów politycznych i ubogich. Musimy natomiast walczyć z niegodziwością i tym samym potwierdzać najbardziej podstawowe wartości ludzkości.

Dziś, w Dniu Praw Człowieka, potwierdźmy raz jeszcze nasze zobowiązanie do przestrzegania zasad Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i opowiedzmy się za usunięciem plagi tortur z powierzchni ziemi.

2005-12-09

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×