facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ

z okazji Międzynarodowego Dnia Alfabetyzacji

8 września 2004 r.

Tematem tegorocznego Dnia Alfabetyzacji jest „płeć i piśmienność”. Podkreśla on różnice jakie występują w dostępie do nauki pisania i czytania ze względu na płeć. W drugim roku Dekady Alfabetyzacji, ponad 500 milionów kobiet stanowi większość dorosłej populacji analfabetów. Dziewczęta natomiast stanowią zdecydowaną większość dzieci, które nie uczęszczają do szkoły. Jednocześnie z kolejnych badań wynika, że nie istnieje inny, bardziej efektywny sposób, na poprawę istniejącej sytuacji niż edukacja kobiet i dziewcząt. Żadna inna polityka nie jest w stanie podnieść produktywności ekonomicznej, obniżyć śmiertelności noworodków i kobiet, poprawić sposobu odżywiania, promować zdrowia – włączając zapobieganie HIV/AIDS – oraz poprawić dostęp do edukacji dla przyszłych pokoleń. Dla milionów kobiet umiejętność pisania i czytania może stanowić niepowtarzalną możliwość zwiększenia własnych szans, otwierając przed nimi zupełnie nowy świat, wybiegający poza codzienną egzystencję własną i ich rodzin.

Umiejętność pisania i czytania jest więc ważna nie tylko dla rodzin, ale również dla społeczności lokalnych a tym samym dla państw.

Innymi słowy, alfabetyzacja jest nie tylko celem samym w sobie. Jest warunkiem funkcjonowania zdrowego, sprawiedliwego i dobrze prosperującego świata. Jest jednym z najważniejszych środków służących wprowadzeniu w życie Milenijnych Celów Rozwoju – zobowiązań przyjętych przez rządy dla stworzenia nowego, lepszego świata w XXI wieku. Alfabetyzacja jest jednocześnie prawem człowieka, zawartym w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która mówi, iż każdy ma prawo do edukacji. Niezaprzeczalnym jest fakt, że do takiego prawa nie ma dostępu 20% dorosłej populacji świata.

Międzynarodowa społeczność podjęła działania nad poprawą wskaźnika umiejętności czytania i pisania na świecie o pięćdziesiąt procent do 2015 roku.

Nie możemy tracić czasu, jeżeli chcemy zrealizować postanowienia przyjęte przez rządy, mające na celu poprawę wskaźnika umiejętności czytania i pisania na świecie o pięćdziesiąt procent do 2015 roku. Kampanie na rzecz alfabetyzacji odniosły sukces w zakresie poprawy umiejętności czytania i pisania, jednak wciąż jest wiele do zrobienia. Oznacza to, że musimy zwiększyć wysiłki ucząc się na błędach z przeszłości. Musimy bazować na najskuteczniejszych metodach, które znamy – opartych na działaniach społeczności, uwzględniających kontekst lokalny i warunki życia poszczególnych grup. Musimy pracować razem łącząc działania rządów, społeczeństwa obywatelskiego, Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych organizacji międzynarodowych. Musimy również umieścić w centrum naszych działań i wysiłków potrzeby uczących się – szczególnie kobiet.

Dekada Narodów Zjednoczonych na rzecz Alfabetyzacji daje nam szanse na zwiększenie naszego zaangażowania i środków. Nakłady poniesione przez państwa w celu zapewnienia obywatelom dobrobytu opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w społeczeństwie umiejącym czytać i pisać są o wiele niższe. W Międzynarodowym Dniu Alfabetyzacji odnówmy swoje postanowienia związane z misją jaką jest walka z analfabetyzmem zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn.

2004-09-08

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×