facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Międzynarodowego Dnia Alfabetyzacji
8 września 2005 r.

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji uwypukla rolę jaką umiejętność czytania i pisania odgrywa w dążeniu do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Rok 2005 rozpoczyna ogłoszoną przez ONZ Dekadę Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju (2005-2014).

Alfabetyzacja jest motorem zmian i praktycznym środkiem, dzięki któremu człowiek osiąga sukcesy w trzech głównych filarach zrównoważonego rozwoju: ekonomicznym, społecznym oraz ochrony środowiska.

Życie codzienne i badania naukowe pokazują, że umiejętność czytania i pisania mogą być ważnym narzędziem likwidacji ubóstwa, zwiększania szans zatrudnienia, promowania równości płci, poprawy zdrowia rodzin, ochrony środowiska i demokratycznego uczestnictwa w życiu politycznym. Piśmienność w rodzinie ma wielkie znaczenie dla rozwoju dziecka. To rodzina często decyduje o tym jak długo dziewczęta i chłopcy będą uczęszczać do szkoły i wpływa na osiągnięcia w ich nauce. W ostatnich latach programy dotyczące alfabetyzacji w większym stopniu uwzględniają potrzeby lokalne, koncentrując się na rozwoju społeczności lokalnych i ochronie środowiska. Takie podejście wykracza poza podstawową umiejętność czytania i pisania, wzbogaca pojęcie piśmienności i umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych.

Czytanie i pisanie są podstawowymi umiejętnościami wykorzystywanymi w całym życiu. Z tego powodu alfabetyzacja stanowi podstawowy element zrównoważonego rozwoju. Mimo to, obecnie na świecie żyje około 800 milionów niepiśmiennych dorosłych, z czego dwie trzecie to kobiety. Ponad 100 milionów dzieci nie chodzi do szkoły. Dane te świadczą o fakcie, że działania w zakresie zwiększania alfabetyzacji są wciąż niewystarczające, by zaspokoić potrzeby. W Międzynarodowym Dniu Alfabetyzacji pamiętajmy, że hasło „piśmienność dla wszystkich” jest integralną częścią szerszej idei „edukacja dla wszystkich”. Idea ta jest niezwykle ważna dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju dla wszystkich ludzi.

2005-09-08

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×