facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Międzynarodowego Dnia Alfabetyzacji
8 września 2007 r.

Temat tegorocznego Międzynarodowego Dnia Alfabetyzacji – zdrowie i piśmienność – podkreśla kluczową rolę umiejętności czytania i pisania w poprawie warunków zdrowotnych ludzi na całym świecie.

Istnieje wiele ważnych powiązań pomiędzy piśmiennością a zdrowiem. Umiejętność czytania i pisania jest potężnym narzędziem, umożliwiającym mężczyznom i kobietom rozwijanie niezbędnych umiejętności i pewności siebie w trosce o zdrowie. Dzieci mają większą możliwość zdrowego dorastania i zdobycia wykształcenia, jeśli są wychowywane przez piśmienne matki. Tym samym alfabetyzacja przynosi korzyści zdrowotne nie tylko jednostkom, ale też rodzinom i całym społecznościom.

Dostęp do służby zdrowia i do edukacji mogą być promowane jednocześnie. Na przykład pediatrzy potrafią skutecznie doradzać w kwestii alfabetyzacji i udzielać praktycznych porad rodzicom w przygotowaniu dzieci do edukacji szkolnej. Z kolei programy dotyczące alfabetyzacji, wzbogacone o kwestie zdrowia, mogą przyczynić się do stabilnego wzrostu poziomu stanu zdrowia na świecie. Podobne zadanie mogą spełniać projekty związane ze zdrowiem, zawierające elementy wspierające alfabetyzację.

Bieżący rok wyznacza połowę Dekady Alfabetyzacji (2003-2012). Szacuje się, że nadal około 774 milionów dorosłych nie potrafi czytać i pisać – dwie trzecie z tej liczby stanowią kobiety. Ponad 72 miliony dzieci nie chodzi do szkoły. Dane te mówią nam, jak wiele pozostaje jeszcze do zrobienia w kwestii zapewnienia ludziom możliwości korzystania z ich prawa do edukacji i piśmienności.

Rok bieżący to także półmetek naszego wyścigu o osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju do roku 2015. Jednym z nich jest zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym w szkołach, gdzie zaczyna się nauka czytania i pisania. Wyższy poziom piśmienności niewątpliwie wsparłby nasze wysiłki w poprawie zdrowia matek i dzieci, w walce z HIV/AIDS, malarią i innymi chorobami oraz w osiągnięciu pozostałych Milenijnych Celów Rozwoju. Ogólnie rzecz ujmując, piśmienność ułatwia rozwój. Pomaga eliminować skrajne ubóstwo i zwiększa możliwości rozwoju jednostek, wspiera równość płci i ochronę środowiska, w którym człowiek żyje.

Alfabetyzacja stanowi ogromne wyzwanie dla świata. Wyzwanie stojące przed rządami, systemem Narodów Zjednoczonych, innymi organizacjami międzynarodowymi, sektorem prywatnym, społeczeństwem obywatelskim, samorządami i przed nami wszystkimi. Każdy może je podjąć. Wszyscy możemy uczestniczyć w poszukiwaniu właściwych rozwiązań.

Umiejętność czytania i pisania daje możliwość lepszego życia i jest niezbędna zarówno dla rozwoju, jak i dla zdrowia. W tym Międzynarodowym Dniu Alfabetyzacji podwójmy nasze wysiłki, by zmniejszyć poziom analfabetyzmu na świecie. Wspólnie pracujmy nad osiągnięciem ostatecznego celu, jakim jest piśmienność dla wszystkich.2007-09-04

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×