facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Międzynarodowego Dnia Demokracji
15 września 2009 r.

Międzynarodowy Dzień Demokracji jest potwierdzeniem zaangażowania wspólnoty międzynarodowej w budowanie zintegrowanego społeczeństwa, opartego na praworządności i fundamentalnych prawach człowieka.

Demokracja nie jest celem samym w sobie – ma ogromny wpływ na rozwój ekonomiczno-społeczny, międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo oraz uczy szacunku dla podstawowych praw i wolności.

Pomimo, że demokracja pozostaje bardzo ważnym, uniwersalnym zbiorem zasad i optymalnym systemem polityczno-społecznym, to wyzwania związane z umocnieniem demokracji na świecie są nadal ogromne. Przywracanie lub budowanie nowych demokracji, podtrzymywanie „kruchych demokracji” i doskonalenie „starych demokracji” wymaga zaangażowania i ciężkiej pracy.

Odpowiedzialność za przemiany demokratyczne spoczywa przede wszystkim w rękach społeczeństw lokalnych. Jednocześnie społeczeństwa międzynarodowe mogą odgrywać zasadniczą rolę wspierającą. Faktem jest, iż znacznie wzrosło zapotrzebowanie na pomoc NZ w zakresie tworzenia instytucji demokratycznych, organizowania wolnych wyborów, budowania rządów prawa, wzmacniania społeczeństw obywatelskich oraz innych kluczowych aspektów demokracji. Prawddopodobnie tendencja ta będzie utrzymana.

Narody Zjednoczone prowadzą wiele działań na rzecz demokratyzacji, dlatego też muszą nadal nadzorować i oceniać swoje wysiłki ze szczególnym uwzględnieniem spójności działań. W celu upewnienia się, że pomoc udzielana przez ONZ rzeczywiście przyczynia się do budowania potencjałów narodowych i pielęgnuje kultury demokratyczne, podjąłem pierwszy niezbędny krok polegający na rozesłaniu do wszystkich jednostek ONZ na świecie „Przewodnika po Demokracji” (Guidance Note on Democracy). Przewodnik określa ONZ-ską strukturę działań dla demokracji, która oparta jest na uniwersalnych zasadach, jednocześnie zobowiązuje NZ do podejmowania spójnych i konsekwentnych działań wspierających demokrację.

Zasady demokracji znajdują swoje odbicie we wszystkich aktach normatywnych ONZ. W Międzynarodowym Dniu Demokracji potwierdźmy naszą wiarę w zasady demokracji, promowanie pokoju, rozwój i prawa człowieka poprzez konsolidację demokracji oraz rządy prawa.

2009-09-14

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×