facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZz okazji
Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet
25 listopada 2004 r.

Przemoc wobec kobiet jest problemem całego świata, występuje w każdym społeczeństwie i w każdej kulturze. Akty przemocy dotykają kobiet bez względu na rasę, przynależność do grupy społecznej lub etnicznej, majętność, urodzenie czy inne uwarunkowania.

Przemoc na tle płciowym występuje szczególnie powszechnie w sytuacji konfliktu zbrojnego, kiedy kobiety i dziewczynki padają ofiarą gwałtu oraz innych form przemocy seksualnej, a także są narażone na ryzyko handlu kobietami. W maju ubiegłego roku, podejmując istotny krok w stronę powstrzymania bezkarności takich zbrodni, Izba Procesowa Specjalnego Trybunału dla Sierra Leone zatwierdziła wniosek, by włączyć nowy zarzut „wymuszonego małżeństwa” do aktu oskarżenia wniesionego przeciw sześciu pozwanym. W ten sposób po raz pierwszy wymuszone małżeństwo będzie ścigane sądownie jako zbrodnia przeciwko ludzkości.

Przemoc wobec kobiet jest wyzwaniem samym w sobie, lecz posiada dodatkowy śmiercionośny wymiar: ryzyko zakażenia wirusem HIV. Przemoc seksualna sprawia, że kobiety są bardziej narażone na zakażenie wirusem. Zbyt często zastraszane przemocą kobiety są zmuszane do odbywania stosunku płciowego bez zabezpieczenia. Przemoc może także uniemożliwić kobietom dostęp do informacji, poddawanie się leczeniu lub nawet podnoszenie tej kwestii publicznie.

Komitet do Spraw Eliminacji Dyskryminacji Kobiet, ciało traktatowe monitorujące wdrożenie postanowień Konwencji w Sprawie Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet, pełni istotną rolę w zapewnianiu, że kwestia ta stanowi priorytet dla społeczności międzynarodowej. Protokół Dodatkowy do Konwencji nadaje kobietom i grupom kobiet prawo wniesienia petycji i może stać się wysoce skutecznym instrumentem przy rozstrzyganiu spraw związanych z przemocą na tle płciowym i innym naruszeniom praw kobiet.

W Międzynarodowym Dniu Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, który obchodzimy po raz piąty, uwierzmy, że problem przemocy wobec kobiet zyskuje coraz większe zrozumienie. Jednocześnie zobowiążmy się do zrobienia wszystkiego, co w naszej mocy, by chronić kobiety, wyeliminować przemoc i zbudować świat, w którym kobiety będą cieszyć się prawami na równi z mężczyznami.

2004-11-23

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×