facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Międzynarodowego Dnia Emigrantów
18 grudnia 2005 r.

Międzynarodowa migracja jest nieodłączną cechą naszego stale malejącego świata. Jednym z największych wyzwań tego wieku jest zarządzanie migracją w taki sposób, aby osiągnąć korzyści dla nas wszystkich. Międzynarodowy Dzień Emigrantów obchodzony corocznie jest okazją, by zwrócić uwagę na to wyzwanie, jak również okazją by uczcić wkład wielu emigrantów w nasze społeczeństwo, kulturę i gospodarkę.

Globalna gospodarka jest w coraz większym stopniu zależna od pracy napływowych robotników. Migranci dzięki swoim umiejętnościom, wiedzy oraz sile roboczej mają duży wkład w życie społeczności ich goszczących. Ich obecność sprzyja wymianie idei, stymuluje rozwój kultury i postęp naukowy. Praca robotników napływowych, zarówno wykwalifikowanych jak i niewykwalifikowanych, ma decydujące znaczenie dla rozwoju dużych sektorów ekonomii krajów rozwiniętych i rozwijających się. Jednocześnie środki, które emigranci wysyłają do swoich krajów są znacznie większe od oficjalnej pomocy rozwojowej. Migracja stawia jednak wiele wyzwań i jest źródłem zrozumiałego niepokoju w wielu środowiskach. Dlatego też, aby polityka migracyjna była zrównoważona i skuteczna, a korzyści z migracji w pełni wykorzystywane trzeba zająć się rzeczywistymi problemami, położyć kres mitom i wrogim, ksenofobicznym stereotypom. Jednocześnie należy zrobić więcej, aby zapewnić poszanowanie praw człowieka robotników migrujących i ich rodzin.

Ostatni raport Globalnej Komisji ds. Międzynarodowej Migracji zawiera zalecenia dotyczące dalszych działań. Łączy on efektywną politykę migracyjną z mocną, solidną polityką, która obejmuje prawa człowieka, rozwój, handel, pomoc i bezpieczeństwo. Dialog Wysokiego Szczebla ds. Międzynarodowej Migracji i Rozwoju na sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ w 2006 r. będzie okazją dla krajów członkowskich, do zainicjowania bliższej współpracy w tych kwestiach. Mam nadzieję, że wszystkie państwa skorzystają z pomysłów i rekomendacji przedstawionych w raporcie Komisji, aby Dialog był owocny.

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Emigrantów jest również piętnastą rocznicą przyjęcia Międzynarodowej Konwencji na temat Ochrony Praw Wszystkich Pracujących Migrantów i Członków ich Rodzin. Dotychczas zaledwie 34 kraje ratyfikowały lub przystąpiły do tej konwencji. Jeszcze raz wzywam wszystkie państwa, aby poszły za ich przykładem. Proszę wszystkie strony Konwencji aby raporty dotyczące podjętych działań związanych z osiągnięciem postanowień implementacji Konwencji były przedkładane terminowo Komitetowi Ochrony Praw Wszystkich Pracujących Migrantów. Zachęcam strony do uznania kompetencji Komitetu w zakresie przyjmowania i rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli, w przypadku naruszenia praw wymienionych w Konwencji.

Nasze społeczeństwa byłyby o wiele uboższe bez wkładu migrantów. Dziś, w Międzynarodowym Dniu Emigrantów uczcijmy ich trud i potwierdźmy nasze zaangażowanie w ochronę praw człowieka każdego mężczyzny, kobiety i dziecka, którzy przekraczają granice w poszukiwaniu lepszego życia.

2005-12-18

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×