facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Międzynarodowego Dnia Emigrantów
18 grudnia 2004 r.

Międzynarodowy Dzień Emigrantów jest okazją do uznania olbrzymiego wkładu, jaki na przestrzeni wieków wnieśli migranci w gospodarki, społeczeństwa i kulturę krajów na całym świecie. Ocenia się, że obecnie co 35 osoba na świecie jest emigrantem, mieszkającym i pracującym w kraju innym niż jego własny. Migranci są obecni we wszystkich państwach. Ochrona oraz wzmacnianie praw migrantów to zadania dla nas wszystkich.

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie współpracą w zakresie migracji oraz zostały podjęte skoordynowane działania. Nastąpił intensywny rozwój procesów konsultacyjnych. Powstała Globalna Komisja ds. Międzynarodowej Migracji. Mam nadzieję, że działania te pozwolą opinii publicznej lepiej zrozumieć problematykę migracji oraz rolę, jaką migranci odgrywają w krajach swojego pochodzenia i krajach, do których przybyli. Wierzę, że działania te będą miały znaczący wpływ na Dialog Wysokiego Szczebla ds. Międzynarodowej Migracji i Rozwoju, który odbędzie się w 2006 roku na sesji Zgromadzenia Ogólnego.

Musimy również kontynuować działania wspierające ratyfikację Międzynarodowej Konwencji na temat Ochrony Praw Wszystkich Pracujących Migrantów i Członków ich Rodzin. Konwencja wzywa państwa do współpracy w obszarze zapobiegania nielegalnej lub ukrytej migracji oraz zatrudniania emigrantów tymczasowych. Działania te mają na celu ograniczenie wyzysku ludzi. Na dzień dzisiejszy 27 państw ratyfikowało Konwencję lub przystąpiło do niej. Wzywam pozostałe państwa członkowskie, aby poszły za ich przykładem. Zachęcam wszystkie państwa do współpracy z niedawno utworzonym Komitetem Ochrony Praw Wszystkich Pracujących Migrantów i Członków ich Rodzin oraz do przedstawiania Komitetowi raportów z podjętych działań w celu osiągnięcia postanowień Konwencji. Chciałbym jednocześnie zachęcić wszystkie państwa do uznania kompetencji Komitetu w zakresie przyjmowania i rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli podległych jurysdykcji tych państw, w przypadku naruszenia praw wymienionych w Konwencji.

W Międzynarodowym Dniu Emigrantów, zobowiążmy się do podjęcia spójnych, jasnych i globalnych działań na rzecz emigrantów. Zobowiążmy się również do promowania i ochrony praw wszystkich ludzi, niezależnie od ich statusu migracyjnego.


2004-12-16

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×