facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Międzynarodowego Dnia Migrantów
18 grudnia 2006 r.

Migracja jest silnym wyrazem woli jednostki dążącej do przezwyciężenia przeciwności i polepszenia swojego życia. W ciągu ostatniego dziesięciolecia coraz większe możliwości podróżowania spowodowały wzrost liczby ludzi pragnących i mogących przenosić się w inne miejsca.

Ta nowa era mobilności stworzyła możliwości, ale również wyzwania dla społeczeństw na całym świecie. Zwróciła ona uwagę na silny związek pomiędzy międzynarodową migracją i rozwojem.

Coraz więcej świadczy o potencjalnych korzyściach wynikających z migracji. Szacuje się, że emigranci z krajów rozwijających się przekazali w zeszłym roku 167 miliardów dolarów swoim rodzinom – co zdecydowanie przekracza wielkość środków przeznaczonych na międzynarodową pomoc udzielaną tym krajom. Emigranci wykorzystują również swoje umiejętności i wiedzę do transferu technologii, kapitału i wiedzy instytucjonalnej. Łączą dynamicznie kultury, gospodarki i społeczeństwa.

Niestety, emigracja ma również mniej pozytywną stronę. Coraz więcej emigrantów jest wykorzystywanych lub krzywdzonych przez przemytników i handlarzy. Inni cierpią z powodu dyskryminacji, ksenofobii i rasizmu. W niektórych przypadkach emigrantów demonizuje się jako ciężar dla społeczeństw, które ich przyjmują, nawet gdy obiektywne oceny wskazują, że tak nie jest.

Międzynarodowa współpraca może odegrać kluczową rolę w likwidacji takich praktyk. Podczas Dialogu Wysokiego Szczebla dotyczącego Międzynarodowej Migracji i Rozwoju, któremu poświęcona była wrześniowa sesja Zgromadzenia Ogólnego, zwrócono uwagę na priorytety wytyczone przez państwa członkowskie. Lista priorytetów obejmuje zarówno zapewnienie przestrzegania praw człowieka w stosunku do emigrantów i ochronę przed wykorzystywaniem i przemytem ludzi, jak również zwiększenie korzyści związanych z międzynarodowymi migrantami czy zapewnienie harmonijnego współżycia różnorodnych społeczności żyjących obok siebie, w tym samym społeczeństwie lub państwie.

Wiele ważnych praw dotyczących ochrony zawartych jest w Konwencji na temat Ochrony Praw Wszystkich Pracujących Migrantów i Członków ich Rodzin. Jednak wiele krajów musi jeszcze zacząć jej przestrzegać. W tym Międzynarodowym Dniu Migrantów wzywam wszystkie państwa członkowskie, które jeszcze tego nie zrobiły, by podpisały i ratyfikowały konwencję, a w każdym razie zapewniły wszystkim migrantom prawa i opiekę, których potrzebują i na które zasługują.

Dziś międzynarodowa migracja dotyczy więcej ludzi niż kiedykolwiek w historii. Postarajmy się, aby ten globalny trend był korzystny dla wszystkich – dla krajów pochodzenia migrantów, państw przyjmujących, oraz dla samych migrantów.2006-12-18

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×