facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Międzynarodowego Dnia Młodzieży
12 sierpnia 2006 r.

Tematem tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Młodzieży jest „Wspólne stawienie czoła biedzie: młodzi ludzie a zwalczanie ubóstwa”.

Młodzi ludzie, których liczba na świecie przekracza miliard osób, stanowią główne źródło potencjału ludzkiego w dziedzinie rozwoju, innowacji i pozytywnych zmian w społeczeństwie. Obecnie ze względu na rozmiar biedy, która dotyka młodych ludzi świat pozbawiony jest tego potencjału. W świecie ludzi bardzo bogatych co piąta osoba pomiędzy 15 a 24 rokiem życia zmuszona jest przeżyć za mniej niż 1 dolara dziennie, a prawie połowa żyje za mniej niż 2 dolary.

Co więcej, podczas gdy młodzież stanowi jedną czwartą światowej siły roboczej przypada na nią połowa bezrobotnych. Problemem rynku pracy jest zapewnienie młodym osobom stałego i dającego dobre perspektywy zatrudnienia. Wyjątkiem są osoby najlepiej wykwalifikowane. Bez porządnej pracy młodym ludziom szczególnie zagraża niedostatek, co z kolei ogranicza dostęp do edukacji i podstawowych świadczeń zdrowotnych, a w rezultacie utrudnia znalezienie pracy. Po długim okresie bezrobocia pokrzywdzona młodzież napotka jeszcze większe trudności i nie zdobędzie doświadczeń oraz dóbr, które zwykle zdobywa się podczas stałego zatrudnienia, a są nimi silne więzi społeczne, rozwój umiejętności, status decydenta w rodzinie lub lidera w społeczeństwie.

Nasze przesłanie jest jasne: musimy przykładać większą wagę do edukacji, a w szczególności do okresu przejściowego pomiędzy zakończeniem nauki a rozpoczęciem pracy. Zdolność ludzi młodych do znalezienia pełnego i efektywnego zatrudnienia musi być głównym celem narodowych strategii rozwoju, włączając w to politykę zmniejszania ubóstwa.

Międzynarodowa społeczność przyznała, że to, co eksperci nazywają „juwenilizacją ubóstwa” – czyli ubóstwo dzieci, rodzin wielodzietnych i bezrobocie młodego pokolenie - jest problemem i uznała za priorytet w ,,Światowym Programie Działania na Rzecz Młodzieży” w 1995 roku. Program adresowany jest do młodych ludzi jako do równorzędnych partnerów, aby wspólnie uczestniczyli w globalnym wysiłku na rzecz zwalczania biedy i osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju. Zobowiązanie rządów do realizacji programu zostało ponowione i wzmocnione podczas Światowego Szczytu w 2005 roku, który stworzył nową możliwość zaangażowania młodzieży w działania ich dotyczące. W Międzynarodowym Dniu Młodzieży skorzystajmy z tej możliwości, aby zwiększyć wysiłki wspierające młodych ludzi i uwolnić ich ogromny potencjał, który przyniesie korzyść dla nas wszystkich.

2006-08-11

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×