facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych
3 grudnia 2008 r.

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych przypada na tydzień przed 60 rocznicą uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Organizacja Narodów Zjednoczonych uczci te wydarzenia pod hasłem „Godność i sprawiedliwość dla wszystkich”.

Mamy wiele powodów by uroczyście obchodzić oba te wydarzenia. Wejście w życie Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych w maju tego roku było punktem zwrotnym. Podczas konferencji stron zwołanej w październiku, jej uczestnicy rozważali w jaki sposób Konwencja może przyczynić się do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju. Przyjęcie Konwencji było możliwe dzięki aktywnemu uczestnictwu i przywództwu osób niepełnosprawnych, a także dzięki ich udziałowi we wszystkich etapach prac nad Konwencją.

Organizacja Narodów Zjednoczonych pozostaje oddana kwestii niepełnosprawności. Remont naszej siedziby głównej w Nowym Jorku unowocześni budynki, tak aby były one jak najlepiej przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Udogodnienia te są znacznie spóźnione.

Zgromadzenie Ogólne ONZ podkreśla, że aby osiągnąć Milenijne Cele Rozwoju musimy angażować osoby niepełnosprawne we wszystkie działania. 80% osób niepełnosprawnych – więcej niż 400 milionów ludzi – żyje w biednych krajach. Musimy więc uczynić więcej, aby przełamać zaklęty krąg ubóstwa i niepełnosprawności.

Hasło międzynarodowego przymierza do walki z niepełnosprawnością brzmi: „Nic o nas bez nas”. Niepełnosprawna osoba z Suazi, która walczyła o wprowadzenie w życie praw osób niepełnosprawnych w tym kraju powiedziała: „Potrzebujemy pełnej integracji, aby pokonać zło jakie niesie ze sobą stygmatyzacja niepełnosprawnych”.

W tym samym duchu wzywam wszystkie rządy oraz wszystkie zainteresowane strony, by zrobiły wszystko, aby osoby niepełnosprawne oraz organizacje je reprezentujące stanowiły nierozłączną część wszystkich procesów rozwojowych. W ten sposób możemy promować integrację oraz zapewnić lepszą przyszłość dla wszystkich ludzi w społeczeństwie.


2008-12-03

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×