facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych
3 grudnia 2007 r.

Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych koncentrują się wokół realizacji celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym przyzwoitej pracy i przypominają nam, że każdy człowiek powinien mieć możliwość podjęcia korzystnego zatrudnienia w warunkach wolności, sprawiedliwości, bezpieczeństwa i poszanowania ludzkiej godności.

W prawie każdym społeczeństwie osoby niepełnosprawne są pozbawione odpowiednich szans na zatrudnienie. Dane szacunkowe pokazują, że przynajmniej połowa z ogólnej liczby osób niepełnosprawnych w krajach rozwiniętych i przeważająca większość niepełnosprawnych w krajach rozwijających się pozostaje bez pracy. Wielu niepełnosprawnych wykonuje pracę poniżej swoich kwalifikacji lub nigdy nie uzyska pełnego dostępu do rynku pracy. Taka sytuacja jest godna ubolewania.

Osoby niepełnosprawne mogą być wartościowymi uczestnikami rynku pracy jako pracownicy, przedsiębiorcy i pracodawcy. Jednak napotykają wiele barier, które nie pozwalają im w pełni wykorzystać swego potencjału. Dzieci i młodzież mają utrudniony dostęp do edukacji lub nabywaniu przydatnych do pracy umiejętności. W późniejszym okresie życia, w wyniku obaw i uprzedzeń dotyczących ich zdolności, odmawia się niepełnosprawnym możliwości podjęcia pracy oferowanej innym. Niedostępność miejsc pracy, dyskryminujące - jawnie lub w sposób ukryty - prawodawstwo oraz niekorzystne warunki pracy stanowią dodatkowe przeszkody.

Jednakże – jeśli tylko dostają taką szansę – osoby niepełnosprawne sprawdzają się jako produktywni pracownicy i tym samym udowadniają swoją wartość. Dlatego coraz więcej pracodawców powoli zaczyna zdawać sobie sprawę, że zatrudnianie osób niepełnosprawnych ma duży sens. Również zmiany zachodzące w środowiskach pracy oraz postęp w zakresie technologii informatycznych i komunikacyjnych dają osobom niepełnosprawnym nowe możliwości szukania przyzwoitego zatrudnienia.

Większość krajów nie posiada prawodawstwa chroniącego osoby niepełnosprawne w miejscu pracy. Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, która ma wejść w życie na początku przyszłego roku, uznaje prawo osób niepełnosprawnych do pracy i zatrudnienia na równych zasadach. Podkreśla ich prawo do zarabiania na życie w swobodnie wybranej pracy w środowisku, które jest zarówno łatwo dostępne, jak i przyjazne.

W Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych potwierdźmy nasze zaangażowanie w przyznanie wszystkim ludziom równych praw i podejmijmy zobowiązanie zapewnienia osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społeczności.2007-12-03

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×