facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych
1 października 2004 r.

Temat tegorocznego Międzynarodowego Dnia Osób Starszych „Osoby starsze w społeczeństwie międzypokoleniowym” wskazuje na znaczącą rolę ludzi starszych w rodzinach, społecznościach i społeczeństwach. W tym roku obchodzimy również dziesiątą rocznicę Międzynarodowego Roku Rodziny. Z okazji obu tych wydarzeń podkreśla się, że dzisiejsza młodzież stanowi najliczniejszą w historii grupę młodych, a w roku 2050 będzie najliczniejszą w historii grupą ludzi starszych.

W wielu krajach osoby starsze i młodsze wykluczane są z aktywnego udziału w życiu społecznym. Tym samym niedoceniony pozostaje wkład, który mogłyby one wnieść w rozwój społeczeństwa. Stereotypy narzucają wizerunek ludzi starszych jako osób niezaradnych i wymagających opieki. Pomijany jest fakt, że wielu starszych ludzi nie tylko nie wymaga opieki, ale zapewnia ją innym - dziadkowie i babcie często opiekują się wnukami pod nieobecność rodziców. Zwłaszcza w krajach rozwijających się praktyka ta stała się codziennością. Często rodzice, należący do średniego pokolenia, migrują w poszukiwaniu zatrudnienia lub umierają w wyniku pandemii HIV/AIDS czy też z innych powodów.

W nadchodzącym stuleciu najszybciej starzeć się będą populacje w krajach rozwijających się. Niestety, państwa te dysponują zbyt ograniczonymi środkami ekonomicznymi, by odpowiednio zareagować na proces starzenia się mieszkańców. Starania, by starzenie się społeczeństw nie było dla tych krajów ciężarem, lecz stworzyło dodatkowe szanse rozwoju poprzez aktywne zaangażowanie starszego pokolenia - to prawdziwe wyzwanie. Pomoc tym państwom w budowaniu społeczeństw międzypokoleniowych również pozostaje wyzwaniem.

Drugie Światowe Zgromadzenie na Temat Starzenia się Społeczeństw, które odbyło się przed dwoma laty w Madrycie, było punkt zwrotny w naszym myśleniu. Podczas Zgromadzenia uznano starzenie się za zjawisko ogólnoświatowe i poparto włączenie tej kwestii do planu rozwoju międzynarodowego. Przyjęty wówczas Plan Działania w swych rekomendacjach zachęca rządy do przeglądu polityk w celu zapewnienia równości między pokoleniami. Promuje także ideę wzajemnego wspierania się i solidarności między generacjami jako kluczowy element rozwoju społecznego. Jedynie takie działania umożliwią budowę prawdziwie międzypokoleniowego społeczeństwa. Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych raz jeszcze poprzyjmy założenia przyjęte w Madrycie.

2004-09-29

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×